Svømmehall og badeland

Sortland trenger ny svømmehall. Kommunen eier sjøtomta ved gamle «salgslaget» og her vil det være god plass til både nybygg og rikelig parkering omkring et nytt badeland.

Svømmehall og badeland utenfor Sortland brannstasjon, når «salgslaget» er revet ned (fotoill.: Ronny Jensen).

Planleggingen av ny barneskole, idrettshall og svømmehall pågår for fullt. Alle tre elementer er påtenkt lagt til Lamarka, der det også nå skal bygges nytt sykehjem.

Et alternativ til dette er tomta som kommunen allerede eier ved brannstasjonen. Bygningene etter «salgslaget» er påtenkt revet, og da blir det god plass til parkering.

Sjøtomta er svært langgrunn og egner seg meget godt til utfylling eller bygging av et badeland som får basseng i høyde med havet.

Tomta er altså allerede betalt og kommunen kan starte arbeidet her omgående. Beliggenhet ved sjøen gir også mulighet for å installere varmepumpe med sjøvann.

Utsikten fra et nytt badeland på Sortland ved sjøen kan bli svært fin (fotoill.: Ronny Jensen).

Sortlandhallen ble påbegynt i 1971 og er dermed snart 50 år gammel. Særlig delen med basseng og garderober har lenge hatt stort behov for fornyelse.

Kommunens innleide konsulenter har gitt råd om å bygge en helt ny svømmehall, og bygge om bassengene til idrettsformål med parkettgulv, dersom hallen fortsatt skal stå.

Svømmehall må kommunen ha for å gi undervisning til elevene i henhold til lovpålagte krav. Et nybygg vil derfor tvinge seg frem uansett.

Kostnadene vil bli betydelige, da svømmehaller og badeland er krevende bygninger med store krav til ventilasjon og varmekontroll.

Undervisning i svømming er påkrevd for norske skolebarn (foto: se siste avsnitt).

Allerede fra 2. skoletrinn er det kompetansemål hvor vanntilvenning, dykking og flyting inngår. Fagfolk innen svømming og livredning mener at opplæring i vann bør starte så tidlig som mulig. Men kravet er å sikre at alle elever lærer å svømme 100 meter i løpet av 4. klasse.

Ansvar for svømmeopplæring ligger hos skoleeier og rektor, altså kommunen. Dette er nedfelt i opplæringsloven paragraf 13 – 10. Lærerne skal dessuten ha tilstrekkelig kompetanse til å undervise elevene.

Grottebadet i Harstad er nærmeste anlegg for vesterålinger som ønsker en utflukt der hele familien kan delta i badeaktivitet. Badeland finnes også i Målselv og Tromsø.

Kostnadene med å bygge et stort badeland kan bli formidable, slik det skjedde i Tromsø. Her økte prisen fra 500 millioner til over en milliard, ettersom det oppstod flere problem i prosessen.

Prisen for ny svømmehall eller badeland i Sortland er helt ukjent foreløpig, men det vil trolig være snakk om investering på et sted mellom hundre og fem hundre millioner kroner.

Soloppgang i vest mot Sigerfjord vil være vakker å se fra sjøtomta utenfor brannstasjonen (fotoill.: Ronny Jensen).

Mens kommunen planlegger ny svømmehall åpner det nytt hotell i Sortland sentrum og byen har dermed to ordinære hotell og et smarthotell.

Kapasiteten på rom for overnatting er dermed doblet. Når kan byen stille med omkring 500 sengeplasser av ulik standard.

Et nytt tilbud ved sjøen i sentrum, med svømmehall og badeland, vil kunne brukes av både skolebarn og voksne som ønsker litt «sydenstemning».

Bildene i denne artikkelen er lånt ut av Ronny Jensen, som har bidratt med redigering for å gi lokal tilpasning til et mulig fremtidig badeanlegg.

– Nå er muligheten her for å gi Sortland og Vesterålen et skikkelig badeanlegg. Svømmehall må uansett bygges og da bør det heller bli et badeland, mener Ronny Jensen.

En del av bilde-elementene her er hentet fra skisser som Asplan Viak lagde for Tromsø kommune forut for prosjektet der.

Har du kommentarer eller innspill til denne artikkelen, så send oss gjerne en epost: red@vny.no.