Overskudd i badeland

Mens debatten går på Sortland om svømmehall eller badeland, så trekker «Grottebadet» i Harstad så mange besøkende at man har overskudd på driften og 30 ansatte i jobb.

Grottebadet i Harstad er eneste badeland i nordre Nordland og Søt-Troms (foto: Grottebadet).

Årlige inntekter for Grottebadet AS har vært omkring 20 millioner kroner. Med 2,7 millioner i finanskostnad og 8 millioner i lønn, sitter man igjen med overskudd på 400.000 kr.

Grottebadet i Harstad har blant annet 25 meters konkurransebasseng, lekeland og varmtvannsbasseng. Byggearbeidene startet i 1999 og Grottebadet ble åpnet i juni 2003.

Da Grottebadet åpnet, ble den gamle svømmehallen i Kanebogen stengt. Byggekostnaden for Grottebadet var ca 130 millioner kroner.

Dette er altså 20 år siden og et tilsvarende anlegg ville i 2020-priser vært langt høyere. Prisindeksen tilsier at dagens kostnad ville være ca 200 millioner kroner.

Harstad kommune eier alle aksjene i selskapet, men driften skjer frittstående fra kommunen.

Også i Tromsø er det kommunen som eier badelandet og har stått for utbyggingen. Her var første prislapp ca 500 millioner kroner, men av ulike årsaker økte dette etter hvert.

Kommunen skulle dekke halve beløpet, mens resten skulle komme fra tippemidler, momskompensasjon, fylkeskommunale midler og såkalte RDA-midler.

Sluttregninga for 10.000 kvadrat badeland i Tromsø endte på nær en milliard, men da er det også blitt et topp moderne og ganske stort.

Badeanlegget, som skal driftes av Tromsbadet KF, har omkring 90 ansatte og åpnet i 2019.

Formålsparagrafen sier at badet skal «bidra til en bedre allmenn folkehelse og fremme Tromsø som idrettsby, være en attraktiv møteplass for byens befolkning og tilreisende, og fremme bolyst og trivsel i Tromsø».