Oppdrettet laks best

Både svenske og norske forskere har sjekket oppdrettslaks for næringsinnhold og miljøgifter. Konklusjonen er klar – laks er sunt, og oppdrettslaks er sunnere enn villfanget laks.

Du kan trygt spise sushi eller laks i andre former, slår forskerne fast (foto: Sjømatrådet).

Debatten har gått høyt den senere tid om norsk oppdrettslaks virkelig er sunt å spise. Fra mange hold har det vært hevdet det motsatt. Noen har faktisk advart sterkt mot laksen.

Våre naboer i Sverige spiser mye laks fra norske oppdrett og har derfor satt fisken under lupen. Fiskbranchens Riksförbund har fått hjelp av det uavhengige statlige forskningsinstituttet RISE.

Konklusjonen er ganske oppløftende for norske oppdrettere. Laks fra norske oppdrett er næringsrik og har lavt innhold av giftstoffer, sammenliknet med kjøtt og villfanget fisk i Østersjøen.

Når forskerne sammenliknet laksen med kjøtt fra gris, storfe og kylling, finner de at laksen ligger høyere med hensyn til mange viktige næringsstoffer.

Når det gjelder jern og sink ligger kjøttet høyere. Men oppdrettslaksen slår dem når det kommer til Omega-3-fettsyrer, B12, D-vitamin, jod og selen.

EUs mattrygghetsorgan har gjort en vurdering av dioksiner og dioksinlignende PCB og anbefalt en reduksjon av den ukentlige inntaksgrensen for disse stoffene.

I dag er de norske kostrådene for sjømat å spise to til tre måltid med fisk i uken. Minst 200 gram bør være fet fisk som laks, ørret, makrell eller sild.

– Men i dag ligger laks et godt stykke under grenseverdiene. Faktisk lavere enn mye annen fet, villfanget fisk.

I villfanget laks fra Østersjøen er innholdet av dioksiner 10 til 20 ganger høyere enn oppdrettslaks fra Norge, sier Friederike Ziegler i et intervju til SVT.

Hun er ansvarlig for den delen av den svenske rapporten som handler om uønskede stoffer og klimaavtrykk.

I den offentlige debatten, både i Norge og Sverige, har det også vært uttrykt bekymring for antibiotika, pesticider og tungmetaller i laksen.

De svenske forskerne vurderer ikke at det er noen helserisiko knyttet til disse stoffene.

– Når vi snakker om pesticider, har nivået økt etter at laksen har fått mer vegetabilsk fôr. Men nivåene har vært så lave at de ikke kan måles i laksefileten, sier Elinor Hallström. Hun er en av forskerne bak rapporten.

Denne artikkelen er basert på en artikkel gjengitt på nettstedet Forskning.no.