Svolvær får 1 time p-fri

Debatten om parkeringsavgift i Sortland by er stilnet, mens det i Svolvær stadig blir skjerpet inn. Nå får kundene bare 1 time gratis parkering og deretter må det betales avgift for bilen.

Amfi kjøpesenter i Svolvær skjerper inn p-systemet slik at det nå kun blir en time gratistid for kunder som ankommer med eget kjøretøy (arkivfoto).

Svolvær by har hatt mangel på parkeringsplasser i lang tid og de seneste utbyggingene har gjort problemene akutte. For et år siden innførte man avgift over hele byen og utenfor Amfi senter har det kun vært gratis i 2 timer. Vågan kommune har deltatt med avgift på kommunale plasser også.

Fra 23. mai skjerpes dette inn ekstra ved Amfi-senteret, slik at kundene nå kun får stå en time uten å betale. Kommunen vurderer også å følge opp, slik at dette blir systemet i hele byen. Fra handelen mener man dette har gitt positive utslag.

-Vi prøver å tilpasse oss markedet og ønsker bedre omløpshastighet på våre parkeringsplasser, sier Trond Aase til Lofotposten. Han er eiendomssjef for Amfi kjøpesenter i Olav Thon Gruppen.

Han er heller ikke helt avvisende til å fjerne gratistiden helt, slik at alle må betale p-avgift uansett. -Det har vi ikke tatt stilling til. Konseptet vi nå har valgt har vi tro på og vi har ikke konkludert med noe annet. Vi er veldig happy med det valget som er tatt. Det kan føre til at det blir bedre for kundene, sier Aase til Lofotposten.

Da P-avgift ble drøftet for Sortland by i vinter, mente mange at avgift etter 3 timer kun var første skritt mot full avgift. Protestene ble derfor massive og nå er det kun ved Skibsgården og Kulturfabrikken at det er avgift, med 3 timers fri parkering.

Denne spådommen har nå slått til i Svolvær, der man først innførte avgift for de som ville stå lenger enn 2 timer. Allerede nå skjerpes dette inn og tiden halveres. Flere antyder at det nå bare er et tidspørsmål før Lofot-byen vil innføre full P-avgift fra første minutt.

Svolvær frykter ikke at kundene rømmer til Sortland, men mener at det er fornuftig å legge avgift på parkeringen i sentrum, slik at biler ikke blir stående hele dagen på samme plass. Ved Amfi-senteret mener man dette er positivt for omsetningen, ettersom flere nå finner ledig parkering og er mer effektive på handlerunden.

-Utviklingen på omsetningen er veldig positiv og ting ser veldig bra ut, sier Trond Aase og frykter ikke at omsetningen skal gå ned som følge av innskjerpelsen av parkeringsreglene.

Svolvær har flere utbygginger på gang, med både leiligheter og hotell i sentrum. Kommunen vurderer derfor å bygge et parkeringshus, slik at man kan avhjelpe den prekære mangelen på p-plasser for tilreisende. Hvem som skal betale p-huset er ennå ikke avklart.