Stor kontrakt sikret

Driften av «Bruksvakta» ved Kystvaktens base på Sortland, gjøres av et privat selskap. En ny avtale, verdt 43 millioner, er nylig tildelt et lokalt bemanningsfirma på Sortland.

Kystvakten har flere oppgaver å ivareta. På bildet er KV Heimdal ute på øvelse (foto: Kystvakten/Forsvaret). Bruksvakt er en del av dette, der man passer på at fiskeriene går riktig for seg.

Selskapet som har sikret seg kontrakten er Nord-norsk Bemanning AS, med adresse Sortland. Det er Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) ved Haakonsvern i Bergen som er formell oppdragsgiver. Det var 5 firma som leverte inn anbud, der Sortland-bedriften altså fikk tilslaget.

Driften av bruksvakt-sentralen på Sortland har vært ivaretatt av bemanningsfirma siden 2004. Det leies da inn personell for å sikre bemanning døgnet rundt, hele året. I sesongene, når fisket er på sitt mest intense, jobber det flere personer ved sentralen. Selve utstyret og lokalene eies av Kystvakten og Sjøforsvaret, mens det altså er et bemanningsfirma som driver tjenesten ved dataskjermene.

Nord norsk Bemanning AS var det første firmaet som hadde denne kontrakten, men fra 2013 fikk anbudet til Jobzone tilslaget. Dette medførte en rettslig runde og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen måtte svare på spørsmål om dette i Stortinget. Kontraktens varighet er på 3+1 år og nå har det vært en ny anbudsrunde, der altså Jobzones tilbud ikke nådde opp.

Ordlyden i anbudet sier at selskapet skal bemanne Kystvaktens bruksvaktsentral på Sjøforsvarets kystvaktstasjon på Sortland i Nordland. Sentralen skal bemannes døgnet rundt hele året. Totalt bemanningsbehov tilsvarer 13.476 timer i løpet av et år.

Hovedoppgaven for sentralen er å motta, plotte og videreformidle bruksposisjoner (posisjoner på faststående fiskeredskaper). Man skal altså følge med og registrere alle garn og line som står i sjøen, pluss aktiviteten til andre fiskebåter. Dette for å unngå rot og kollisjoner mellom fiskerne.

Det som plottes inn ved basen på Sortland legges fortløpende ut på det digitale kartet til Fiskeridiretoratet. Her kan alle gå inn og se hvor det står fiskeredskaper i sjøen, hvilken type dette er og hvem som eier disse. Kartet kan du finne via denne linken.

Daglig leder og styreleder for Nord norsk Bemanning AS er Knut Arild Vollstad, som har vært kapteinløytnant i Sør-Troms sjøheimevern. Han har bostedsadresse i Lødingen, mens selskapet har adresse Sortland. Tidligere hadde selskapet også adresse i Lødingen.

Nord norsk bemanning AS har ikke hatt inntekter siden 2013, og heller ingen ansatte. Årsaken er altså at man mistet kontrakten med Forsvaret i 2013. Tidligere lå bedriften på 4-5 millioner i årsomsetning. Den nye kontrakten betyr nok at selskapet igjen vil få betydelig drift. Andre eiere i selskapet er Lars Asbjørn Andersen med adresse Bodø og Leif Agnar Johnsen med adresse Sortland. Disse tre eier aksjene og styrer selskapet.