Stående applaus

Et samlet korps av folkevalgte på Stortinget reiste seg og gav applaus til Ukrainas president, da han talte i dag på videolink. Dette er en helt unik hendelse i Stortingets historie.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, talte via videolink til Stortinget fra Kyiv (foto: Morten Brakestad/Stortinget).

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, oppfordret i sin tale om at Norge burde stenge våre havner for russiske skip.

Statsminister Jonas Gahr Støre (AP) sier til NRK at dette ikke er aktuelt.

– Det er ikke aktuelt for Norge i dag å stenge havner, sier Støre.

– Vi ligger der vi gjør og har den kysten vi har. Vi har de havnene vi har og vi har et ansvar for å forvalte både ressurser og trafikk langs sjøen, sier Støre til NRK.

Han får støtte til dette synet fra landets største parti for øyeblikket, Høyre.

– Vi har et spesielt forhold spesielt når det gjelder forvaltningen av fiskeressurser i nord.

Det mener vi er viktig å holde på også i dagens situasjon. Der er vi enige med regjeringen, sier Erna Solberg (H).

Norge har donert ytterligere om lag 2.000 panservernvåpen (M72) til Ukraina.

Dette kommer i tillegg til beskyttelsesmateriell og om lag 2.000 panservåpen som ble sendt til Ukraina tidligere.

Våpnene er donert til Ukraina for å bistå til at de kan forsvare seg mot Russlands invasjon.

– Ukraina har siden invasjonen begynte bedt flere land om militært utstyr slik at de kan forsvare seg mot russiske styrker som angriper både sivile og militære mål.

Norge har, i likhet med flere andre land, besvart henvendelsen med en ytterligere donasjon av panservernvåpen som kan brukes mot invasjonsstyrkene, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Russlands brutale krig har rammet Ukraina og sivilbefolkningen der hardt, og regjeringen fordømmer Russlands angrep på det sterkeste.

– Ukraina er avhengig av våpenstøtte fra andre land for å fortsette motstanden mot Russlands folkerettsstridige angrep.

Dersom Ukraina lykkes i å slå tilbake Russlands angrep, vil det både sikre ukrainsk suverenitet og bidra til å opprettholde normen om fredelig konfliktløsning og respekt for landegrenser i Europa, sier forsvarsminister Enoksen.

Våpnene er allerede sendt til Ukraina.