Ny ferge over Tysfjorden

Ferjesambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik stenger i 11 uker fra 1. april. Samme dag åpner sambandet E6 Bognes-Skarberget.

Statens Vegvesen og entreprenøren PEAB AS er omtrent halvvegs i ombygging og utbygging av nye ferjeleier i Tysfjorden.

For å få gjennomført helt nødvendig arbeid, må ett og ett av de to ferjesambandene i perioder stenge.

Fra 1. april stenges derfor rv. 827 Drag-Kjøpsvik i to og en halv måned.

Trafikken rutes i denne perioden over sambandet E6 Bognes-Skarberget, som da åpnes igjen etter å ha vært stengt siden nyttår. Omkjøringen skiltes med lystavle i Dragskrysset i sør og ved Efjord i nord.

Når bare ett ferjesamband er åpent betjenes det med to ferjer. Det vil si at MF Vardehorn flyttes til Bognes-Skarberget 1. april.

Og motsatt flyttes MF Melshorn til Drag-Kjøpsvik når Bognes-Skarberget må stenges i september. (Se stenge- og rutetabeller under)

Fra 27.5.22 planlegges det ytterligere ferjekapasitet på Bognes-Skarberget. Denne ruten er ikke endelig satt.

Ombyggingen er et ledd i det grønne skiftet. Når de fire ferjeleiene står ferdig i desember 2022, setter Statens vegvesen inn nullutslippsferger (El-ferjer) i begge samband.

Ombyggingen vil også gi bedre og sikrere trafikkavvikling. Det bygges samtidig servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter som er tilrettelagt for alle reisende.