Les den små skrifta

Når man signerer en avtale er det viktig å lese alt med «små skrift». Et litt underlig firma i England krever 100.000 kroner fra Sortland kommune – for ingenting. Kravet er nå gått til inkasso.

Jonny Fisher i Idea Drop Ltd venter på 100.000 kroner (ill.foto).

Har du hørt om firmaet «Idea Drop Ltd» med adresse «Biscuit Factory» i London? Kanskje ikke.

De driver med et eller annet som likner på «idea capturing and innovation management software».

For et par år siden signerte en ansatt i Sortland kommune en avtale med dette firmaet, som et ledd i «Raus-prosjektet».

Avtalen er lang og detaljert, med mye «små skrift» ganske finurlig formulert.

Og her har det glippet for Sortlands saksbehandler.

Resultatet er et inkassokrav på nær 100.000 kroner, som Svea finans nå krever betalt.

Problemet er at Sortland kommune ikke har fått noe for disse pengene. Verken materielle ting eller «digitale ideer».

Avtalen ble forstått slik at det skulle være et «pilot-arbeid» på 6 måneder for «Raus-prosjektet».

Prosjektet er avsluttet, og hva resultatet egentlig ble, er ganske usikkert.

Det ble i alle fall aldri startet noen «pilot» med Idea Drop Ltd.

Trenger du «superlading innovasjon» så er det flere som vil hjelpe …

Sortland mente oppstarten skulle avtales nærmere, men det ble aldri gjort konkret med en dato.

Avtalen var signert og måtte sies opp med 60 dagers varsel før forfall, ellers ville den automatisk fornyes for 12 måneder til.

Sortland sa imidlertid ikke opp avtalen og dermed ble den fornyet – uten at noe hadde skjedd.

Saken lå under næringsavdelinga, men er nå havnet på pulten til teknisk sjef Terje Kili, som prøver å rydde opp.

«Raus-prosjektet» ble startet som et samarbeid mellom Nordland fylke og kommunen, der begge la inn en million kroner.

De to millionene er trolig brukt og vel så det. Blant annet kjøpte man domenet «raus.no» for 20.000 kroner.

Nettstedet ble åpnet, men ikke noe mer. I dag er det kun et bilde igjen her.

Raus ble en liten «boble» som sprakk.

Avtalen med Idea Drop Ltd og Jonny Fisher er imidlertid ganske klar, om man leser hele teksten.

Her er det «Sortland kommune» som har signert, og som nå kreves for det opprinnelige beløpet på 7.500 £ (engelske pund) pluss renter og omkostninger.

Totalbeløpet som inkassokravet lyder på er meget nær 100.000 kroner.

Prosjektet RAUS, skulle være et by- og RegionSenterUtviklingsprosjekt for Sortland.

Flere sentrale politikere var involvert i starten, før det hele smuldret opp.

– Kombinasjonen av sykdom, svangerskapspermisjon og korona har gjort det krevende å ha fremdrift på prosjektet.

Det forhold at tidligere næringssjef fant annet arbeid forsterket problemstillingen, skriver Terje Kili i et brev til Nordland fylke.

Noe av tankene bak RAUS er blitt overført til de nye prosjektene ILAG, GAIA og GNIST.

Alle disse finansiert av offentlige midler.

Da får man håpe at prosjektlederne leser alle avtaler godt. Også der teksten er på engelsk med små skrift.