Stadig mindre eksos

Hele 6 av 10 velger å kjøpe elbil når man skifter ut sin gamle bensin- eller dieselbil. Målet er at alle nybiler fra 2025 skal ha null utslipp på norske veier, og det betyr store kutt i eksos.

Særlig i byene vil skifte til elbil merkes (arkivfoto: Knut Opeide, Statens vegvesen).

Regjeringen har som mål at alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. Så langt viser tall fra Statens vegvesen at vi er på god vei.

Hittil i år har elbilsalget i Nordland og Finnmark økt med 106 prosent. Like bak kommer Troms med 102 prosent økning.

Dette betyr at mer enn 5.000 nye elbiler rullet ut på veiene i Nord-Norge i løpet av året.

Hele 63,6 prosent av alle personbilene som ble registrert til og med 15. desember i år, er elbiler. Dette er en økning fra i fjor, da ca. 53 prosent av alle førstegangsregistrerte personbiler var elektriske.

September og desember er de månedene i år da de fleste førstegangsregistrerte personbiler var elbiler, med over 76 prosent.

Når det gjelder lette varebiler går 14,2 prosent av årets førstegangsregistrerte lette varebiler på el, og dette er praktisk talt likt som for 2020.

For bybusser har vi hatt en nedgang i år sammenlignet med i fjor. I fjor var andelen førstegangsregistrerte elektrisk drevne bybusser på 35,7 prosent, mens tallet for i år er 13,8 prosent.

Tallet for bybusser påvirkes betydelig av enkelt-avtaler, som blir satt i gang i de store byene.

Også andelen nullutslippskjøretøy (elektrisk, hydrogen, brenselcelle) blant tunge kjøretøy øker sakte, men sikkert.

Mens det i 2016 bare ble førstegangsregistrert én lastebil som gikk på elektrisitet, var tallet for i fjor 14 slike kjøretøy, og 63 i år. Foreløpig lave antall, men en økning som forventes fortsette neste år.

Elbilandelen av den totale personbilparken i Norge er i dag 15,6 prosent. Av en bilpark på 2 890 591 personbiler utgjør det 451 831 utslippsfrie.

– Det kan kanskje virke som det går sakte å bytte til nullutslipp i biltrafikken, men det er ikke noen overraskelse at bestanden er som den er.

Dette er bare et resultat av en normal utskiftningstakt på bilparken. Vi har en stor bilpark, og bensin- og dieselbiler lever i minst 16-17 år før de blir skrotet.

Et bilkjøp er en stor investering for de fleste. Selv om det finns mange fordeler med å kjøre utslippsfritt, er det ugunstig både for miljø og lommebok å skrote en velfungerende diesel- eller bensinbil.

Det er derfor fortsatt noen år igjen til elbilandelen i bilparken generelt kommer over 50 prosent, sier avdelingsdirektør Espen Andersson i Statens vegvesen.