Ny runde tilskudd

Hadsel kommune har fått 566.000 kroner som skal fordeles til lokale bedrifter som er rammet av nasjonale tiltak mot korona. Firma innen servering og overnatting prioriteres.

Næringssjef Daniel Sowe i Hadsel kommune kan dele ut nye tilskudd (foto: Hadsel kommune).

Regjeringen har fordelt 500 millioner nye kroner utover kommunene i Norge, som igjen har ansvar for tildelingen til lokale bedrifter og næringsdrivende.

– Vi har fått 566.000 kroner til denne kompensasjonsordningen, forteller næringssjef Daniel Sowe i Hadsel kommune.

– Denne runden med nasjonale retningslinjer gjør at spesielt våre sosiale møteplasser mister sin høysesong.

Det er omsetninga fra denne perioden som skal bære dem gjennom lavsesongen fra januar og til påsketider og vi håper å unngå konkurser ved å gjøre en rask tildeling, sier Sowe.

– Denne runden prioriteres servering og overnatting. Bedrifter som har opprettholdt sitt tilbud i størst mulig grad vil bli prioritert først, forklarer næringssjefen.

På forsiden til kommunens hjemmeside er det laget en egen knapp kalt «Ny kompensasjonsordning». Klikker du på den for å bli sendt til elektronisk søknadsskjema.

Ved behandling av søknadene vil det prioriteres å støtte aktører som har vært stengt eller forhindret fra å drifte som normalt som følge av lokale eller nasjonale føringer, sier Sowe.