Litt dyrere basseng

Budsjettet ser ut til å sprekke «litt» for nytt basseng på Myre, ut fra anbudene som er kommet. Prislappen blir trolig 100 millioner for badeanlegget, nær 26 millioner mer enn ventet.

Slik ser arkitektene hos HRP as for seg at det nye bassenget skal bli (tegning: HRP). 

Peyma Entreprenør AS fra Alta er i sluttfasen med Elevelund-prosjektet på Myre og nå ønsker man å fortsette med bygging av basseng.

Firmaet har levert laveste anbud på «Øksnesbadet» og vil bygge bassenget for tett på 99 millioner kroner (eks.mva).

Det er nesten ti millioner lavere pris enn Øksnes Entreprenør AS har satt for prosjektet.

Peyma AS er dessuten ca 33 millioner billigere enn Sortland Entreprenør AS, som har prissatt bassenget til vel 132 millioner.

Alle anbudene er imidlertid langt over det politikerne forventet da man vedtok å bygge nytt basseng.

Øksnes kommune hadde håpet å kunne realisere nytt badeanlegg på Myre for kun 73 millioner kroner, pluss merverdiavgift.

Nå viser det seg altså at dette anslaget var alt for lavt og man må i alle fall finne 26 millioner ekstra for å møte laveste anbud.

Øksnes kommune har nettopp solgt aksjer i Vesterålskraft for 215 millioner og her kommer første store mulighet for å bruke av den potten.

Peyma Entreprenør AS har base i Alta, men er allerede godt i gang med flere prosjekt for Øksnes kommune.

Omsorgsboligene «Elevelund 2» skulle koste 77 millioner, men passerer nå 80 millioner før alle regninger er betalt.

Dette er et av de største byggeprosjektene Øksnes kommune har hatt på lang tid, men bassenget vil altså koste enda mer.

Politikerne i Øksnes har budsjettert med 93 millioner kroner for nytt basseng, inklusive moms.

Nå er altså laveste anbud på 99 millioner, pluss moms og da er differansen 30 millioner. Men momsen (mva) venter man å få refundert.

Øksnes Entreprenør AS har desidert korteste byggetid, men kun 60 uker fra start til mål.

Sortland Entreprenør venter å bruker 69 uker, mens Peyma Entreprenør trenger 74 uker på å bli ferdige.

Dersom finregninga på anbudene ikke finner vesentlige feil, så vil trolig Peyma få et nytt oppdrag fra Øksnes kommune.

Og kanskje blir bassenget delbetalt med penger kommunen har fått fra Lofotkraft, for aksjesalget i Vesterålskraft.