Spør om vindmøller

Anleggsarbeidet med vindmøllene på Ånstadblåheia skaper litt bekymring. Kamilla Fossem (Rødt) ber nå ordføreren om en redegjørelse for sikkerheten omkring prosjektet.

Kamilla Therese Ravn Fossem sitter i Sortland kommunestyre for partiet Rødt. Hun ber nå ordføreren komme med en statusrapport på sikkerheten omkring anleggsarbeidet for vindmølleparken.

-Den siste tiden har det vært to oppslag i media omhandlende vindmølleparken. Begge tar for seg utfordringer når det gjelder trafikk til og fra anleggsområdet i forbindelse med bygging av vindmølleparken på Ånstadblåheia, innleder Kamilla Fossem i sitt spørsmål.

-Det ene er at transport av olje og kjemikalier ved uhell kan forårsake forurensing av Storvannet, som er drikkevannskilde til mesteparten av kommunens befolkning. Det andre er transport av sand og materialer med store, tunge lastebiler forbi Holmstad og Frøskeland, som vil øke trafikkfaren langs denne veien, spesielt siden dette også er skolevei for barn og unge.

Mattilsynet pålegger Sortland kommune å føre oppsyn med den aktiviteten som kan medføre risiko for forurensning av drikkevannet, kan man lese på Vesterålnytt. I Bladet Vesterålen har FAU ved Holmstad skole forslag til tiltak under anleggstiden, blant annet redusert kjørehastighet eller at anleggstrafikken ikke foregår rett før og etter skoletid.

Tar Sortland kommune noen tiltak for å sikre og forebygge faren for forurensing av Sortlands viktigste drikkevannskilde med økt trafikk, særlig tungtrafikk, i anleggsperioden? Hva gjør kommunen i forhold til trafikksikkerheten til skolebarna som bor på Frøskeland og Holmstad, spør Kamilla T. Ravn Fossem.

Kommunestyret i Sortland er innkalt til møte den 6. april og da vil ordfører eller rådmann besvare dette spørmålet, eller kanskje be en av etatsjefene om å forklare situasjonen.