Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Sparer 125 millioner

Datasenteret som nå bygges opp på ved Stokmarknes utnytter det billige strømmen i nord. Firmaet som står bak flytter all drift nordover og vil da spare ca 125 millioner kroner i året.

Kjetil Hove Pettersen i Kryptovault AS staser alt i Hadsel nå (foto: Kryptovault AS).

Firmaet Kryptovault AS fra Stavanger har allerede satt opp en rekke containere fulle av datautstyr på «Myran» like sør for Stokmarknes.

Her kan det bli snakk om å bruke 87 GWh i strøm på årsbasis (en GWh er en million kWh).

Dette tilsvarer 40% av den strømmen som hele Hadsel kommune bruker i løpet av et år.

Kryptovault AS har hatt 2 datasentre i sør, men disse er allerede lagt ned på grunn av høye kraftpriser.

Dette forteller daglig leder Kjetil Hove Pettersen til Teknisk Ukeblad og flere andre media i dag.

Samtidig er driften kommet i gang på Stokmarknes, der en kilowattime i juli kun kostet 2 øre.

Datasentrene i Hønefoss og Dale måtte betale 164 øre pr kWh.

Kryptovault AS har hovedkontor i Stavanger, og der var prisen 258 øre pr kWh i juli måned.

Dermed blir det svært gunstig økonomisk å flytte driften av datasentrene nordover, som man nå gjør til Stokmarknes.

– Det er ikke et sparetiltak, sier Pettersen.

– Det er forutsetningen for fortsatt drift egentlig.

Lønnsomheten ligger under vann i sør med de prisene vi har nå, sier han til TU (pluss-sak).

Hadsel har stabil og god tilgang med elektrisk kraft, til svært gunstig pris for tiden, som ellers i Nord-Norge.

Flyttingen av datautstyret fra Hønefoss og Dale har skjedd på svært kort tid, og nå satser firmaet for fullt i nord.

Kryptovault AS hadde omsetning i 2020 på ca 155 millioner kroner og satt igjen med overskudd på 36 millioner.

Tallene for 2021 er ikke blitt offentlige ennå, men er neppe noe lavere.

Handelsbygg AS leier ut tomt til datasenteret på «Myran» ved Stokmarknes.

Firmaet har store ambisjoner om å utvide driften og vil trolig bygge ut senteret i Hadsel videre.

Bilder fra området ved det nye datasenteret viser at det nå er ankommet et titalls hvite og blå containere.

Disse er fulle av datautstyr som er innrettet på å «utvinne bitcoin» og annen kryptovaluta.

Naboene har reagert sterkt på lyden fra alle kjøleviftene som surrer hele døgnet for å kontrollere temperaturen i datautstyret.

Det er Hadselbygg AS som eier tomten og de forteller at man skal sette opp et eget bygg, som vil huse datasenteret.

Dermed vil trolig også mye av støyplagene bli eliminert.