Kontrollør slipper bot

Da byggingen av Zooca-fabrikken (Calanus) pågikk, skulle Multiconsult være kontrollør. Kommunen mener de sviktet grovt og gav en bot på 400.000 kroner. Nå er denne slettet.

Fabrikken til Zooca (Calanus) står ferdig, men etterspillet er ikke slutt (arkivfoto).

Det er statsforvalteren i Nordland (fylkesmannen) som har slettet gebyret på 400.000 kroner, som ble ilagt av Sortland kommune til Multiconsult Norge AS.

Størrelsen på boten var oppsiktsvekkende stor og medførte umiddelbar klage fra rådgiver-firmaet i Narvik.

Nå har firmaet vunnet frem med sin klage, men kan likevel risikere gebyr på et mindre beløp. Kanskje 50.000 kroner.

Multiconsult skulle altså kontrollere byggearbeidene på fabrikken og påse at disse skjedde etter vedtatte planer.

Statsforvalteren finner at firmaet gjorde dette, men kanskje ikke så inngående som kommunen mener de burde.

Uansett er det ikke grunnlag for å gi et gebyr på 400.000 kroner for brudd på plan- og bygningsloven.

På den annen side stolte Multiconsult på byggmester Harald Langemyhr, da han rapporterte om arbeidet på anlegget.

Multiconsult sendte dermed en epost til Sortland kommune som inneholdt en løgn.

E-posten forteller at «TBA har fulgt prosjekteringsgrunnlaget fra ÅF Engineering».

Dette var en direkte uriktig opplysning, som gikk til bygningsmyndigheten i Sortland kommune.

Kommunen mener at Multiconsult burde ha oppdaget dette.

TBA (Total Bygg og Anlegg as) ved Harald Langemyhr hadde altså villedet Multiconsult om teknikken for fundamentering.

Dette ble oppdaget av en annen entreprenør som var i området.

Sortland kommune tok saken videre og leide inn eksperter til å foreta kjerneboring i fundamentene.

Nå viste det seg at tipset var riktig. Byggefeilen ble bekreftet.

Harald Langemyhr hadde ikke utført jobben riktig og Multiconsult hadde videresendt feil opplysninger.

Statsforvalteren mener kommunen kanskje kan gi et gebyr for denne eposten, men langt fra 400.000 kroner.

Det antydes at Multiconsult Norge AS kan få en bot på maksimalt 50.000 kroner.

Sortland kommune har sendt et gebyr på 10.000 kroner til Harald Langemyhr.

Selskapet Total Bygg og Anlegg AS er i mellomtiden slått konkurs, så de pengene kommer neppe på konto.