Leiligheter fylles opp

Blokkene på Kjempenhøy fylles opp raskt. Tredje byggetrinn er nå tatt i bruk, selv om bygget ikke er helt ferdig. 13 leiligheter er solgt for til sammen 75 millioner kroner.

Her er det 23 leiligheter og 13 av disse er allerede solgt og innflyttet.

Steinsvik Hus og Entreprenør AS står for utbygging av det store prosjektet «Kjempenhøy boliger», der de 3 første blokkene inneholder 46 leiligheter.

Den 14. juli fikk utbygger innvilget midlertidig brukstillatelse fra kommunen og like etter flyttet ivrige boligkjøpere inn i den nyeste blokka.

Tillatelsen omfattet 16 av de 23 leilighetene her, mens de 7 resterende må vente litt til byggearbeidet er ferdig.

Kjøperne av disse leilighetene har betalt fra 3,7 til 6,7 millioner kroner for sine nye bosteder.

En av leilighetene er kjøpt av Sortland Boligstiftelse, mens resten er kjøpt av privatpersoner til eget husvære.

På toppen i 5. etasje er det et par som har kjøpt to leiligheter og slått disse sammen. Prislappen endte her på 12,6 millioner.

Det er kjent fra offentlig register at kjøperne her er Heidi Holmøy og Jim Cato Andreassen.

Det samme har skjedd i en av de andre blokkene, der to leiligheter er blitt til en stor.

Kjøperne her er ifølge offentlig register Eirik Johansen og Anne Grete Jensen.

Ikke alt omkring Kjempenhøy er like vakkert, som kommunens halvferdige pumpestasjon.

Tar man med de to første blokkene på Kjempenhøy er det nå solgt 36 nye bosteder til samlet pris på knapt 200 millioner kroner.

De tre første blokkene vil ha 46 leiligheter. Fjerde og siste kommer senere, og blir den aller største med 32 boenheter.

Sortland kommune ville i utgangspunktet holde igjen tillatelsen for å ta i bruk «blokk 3», da mye jobb gjenstår.

Særlig påpeker man at uteområdet ikke er ferdig opparbeidet, slik det er fastsatt i vedtatte planer.

Arbeidet med dette er kommet godt i gang, men har stått litt stille i sommer.

Like ved de nye blokkene har man dessuten i flere måneder hatt et påbegynt kommunalt prosjekt, som står helt i stampe.

En pumpestasjon for vann og avløp skulle vært klar her.

Nå lukter det ille omkring denne, og i løpet av sommeren «har det ikke skjedd en dritt her», er kommentaren VNY har hørt.

Også ved brannstasjonen står det en påbegynt pumpestasjon, akkurat slik den har stått siden i vår.

Her er sikkerhetsgjerdet falt ned for lengst og anlegget ser forlatt ut.

Fra folk i området er kommentaren at kommunen er flink med å sende brev og pålegg til den private utbyggeren.

Men sine egne anlegg er det visstnok ikke så nøye med å ferdigstille eller sikre skikkelig.

Fra Sortland kommune opplyses det at forsinkelser med levering av pumpeutstyret er årsak til at disse ikke er ferdig.