Rekorder for sjømat

Norge eksporterte sjømat for 11,6 milliarder kroner i juli. Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av 81,7 milliarder kroner. Det er nær 30% prosent mer enn i fjor.

Fiskedisker fylles med norsk sjømat (foto: Sjømatrådet).

– Etter et rekordsterkt første halvår, følger juli som den beste juli-måneden for norsk sjømateksport.

Juli var også den sterkeste enkeltmåneden for laks og ørret noensinne.

Til tross for den sterke verdiveksten til sjømateksporten så langt i år, kan utfordrende tider påvirke utviklingen fremover, sier direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

Verdien av norsk sjømateksport har doblet seg siden 2015.

– Mens eksportvolumet for viktige arter som laks, torsk, makrell og sild falt i juli, er det høye laksepriser som bidrar mest til den gode julimåneden for sjømateksporten.

Samtidig var eksportprisen for en rekke andre arter og produkter rekordhøye i juli måned.

For eksempel har klippfisk av torsk og sei og fryst hel torsk og hyse ikke sett så høye priser tidligere, forklarer Grønbech.

– Det er også utfordrende tider for norsk sjømatnæring som påvirkes av høy inflasjon og en sterk kostnadsvekst.

Samtidig får folk flest svekket kjøpekraft. I tillegg er logistikken ut til markedene utfordrende flere steder.

Dette er faktorer som kan bidra til å påvirke utviklingen for sjømateksporten fremover, poengterer Grønbech.

Årets julimåned var tidenes beste enkeltmåned for lakseeksporten.

Verdien var 10 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i juni i år.

Prisen til oppdretterne for fersk hel laks i juli var 84,87 kroner per kilo.

Det ble eksportert 96.500 tonn laks til en verdi av 8,7 milliarder kroner i juli.

Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk laks i juli.