Flere til yrkesfag

Mer enn halvparten har yrkesfag som førstevalg. Hele 9 av 10 søkere har fått tilbud om plass i videregående opplæring.  Andelen jenter som velger bygg- og anlegg er i år rekordhøy.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier det er bra med flere til yrkesfag (foto: Regjeringen).

– Skal vi dekke kompetansebehovet i arbeidslivet fremover, må vi utdanne mange flere fagarbeidere, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

– Derfor er det gode nyheter at flere elever velger yrkesfag på VG1 i år.

Så er det veldig bra at flere jenter får øynene opp for mulighetene innen fag som bygg, teknologi og industrifag.

Regjeringen satser tungt på yrkesfag og i år bruker vi én milliard kroner på å styrke videregående opplæring, sier Tonje Brenna.

Av de 185.000 elevene som har søkt skoleplass, har 93 prosent fått tilbud om plass etter førsteinntaket.

87 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske, mens 5 prosent står på venteliste.

De siste årene har omtrent halvparten av elevene søkt seg til yrkesfag på VG1. Denne tendensen fortsetter og i år er det 52 prosent.

Totalt er det 3.100 flere søkere til yrkesfaglige utdanning på vg1 enn til studieforberedende program.

Selv om et flertall har søkt seg til yrkesfag, viser elevtallene for de siste årene at det fortsatt er flere som begynner på studieforberedende enn på yrkesfag.

Helse- og oppvekstfag er fortsatt det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere til VG1 og VG2.

Teknologi- og industrifag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst økning i søkere, med 530 flere søkere på VG1 sammenlignet med i 2021.

Som før er det store forskjeller på hva jenter og gutter søker seg til.

I 2013 var knappe fem prosent av elevene på bygg- og anleggsteknikk jenter, mens drøye 12 prosent av elevene på teknologi- og industrifag var jenter.

I år er andelen jenter henholdsvis 11 og 18 prosent. Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse programmene enn i år.

Samtidig er det stor overvekt av jenter som søker frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, med 91 prosent kvinnelige søkere.

På helse- og oppvekstfag er andelen 85 prosent, mens i kunst, design og arkitektur er det 82 prosent jenter.

– Hvis vi skal oppnå bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet, må flere jenter og gutter velge utradisjonelt i opplæring og utdanning.

Derfor er det positivt at vi nå ser en økning i jenter som søker seg til noen av de guttedominerte utdanningsprogrammene.

Så håper jeg at også flere gutter vil tenke nytt. Skal vi for eksempel fylle det store kompetansebehovet i helsesektoren, må vi rekruttere blant alle ungdommene, sier Brenna.