Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Kraftig hopp i prisene

Ferske tall fra SSB viser et prishopp på mat, drikk og drivstoff som nordmenn ikke har opplevd på 40 år. Over 10% økning i matvareprisene gir kraftig utslag i de fleste husholdninger.

Prisen på matvarer har gjort et kraftig hopp i sommer (illustrasjonsfoto).

Fra juli 2021 til juli 2022 steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 10,4 prosent.

Fra juni til juli i år økte de med 7,6 prosent.

De aller fleste matvaregruppene er preget av prisoppgang.

En familie med månedlig matbudsjett på 10.000 kroner vil dermed få en tusenlapp ekstra å betale.

Årsaken til prisøkningene er sammensatt, og må ses i sammenheng med flere forhold.

– 1. juli er ett av to årlige tidspunkt hvor dagligvareleverandørene justerer sine priser ut til butikkene.

Fra samme dato trer også de økte målprisene fra årets jordbruksoppgjør i kraft, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

– Økte kostnader i alle ledd i verdikjeden, gjennom økte priser på råvarer, gjødsel, transport og energi, bidrar til oppgang i prisene vi møter i matbutikken.

Også internasjonale forhold, som krigen i Ukraina, tørke og reduserte avlinger påvirker den samlede varetilgangen og bidrar til stigende priser, sier Kristiansen.

Prisene på norske jordbruksvarer økte med 7,6 prosent fra juni til juli, mens importerte jordbruksvarer viste en oppgang på 6,3 prosent.

Dette bekrefter at det er forhold både innenfor og utenfor Norges landegrenser som bidrar til prisvekst på matvarer.

Prisen på bensin har sunket litt i august, men er fortsatt godt over 20 kroner literen (illustrasjonsfoto).

De siste tolv månedene gikk prisene på drivstoff og smøremidler opp mer enn 47 prosent.

Fra juni til juli økte prisene på diesel med 0,9 prosent, mens det for bensin ble målt en prisnedgang på 4,1 prosent.

Bak den sterke oppgangen i KPI de siste tolv månedene finner vi dessuten prisøkning på de fleste andre varer og tjenester.

Foruten mat- og energivarer bidro prisvekst på møbler og restauranttjenester mest til at KPI var 6,8 prosent høyere enn ett år tidligere.

Samtidig med dette endte vårens lønnsoppgjør for de fleste på ca 3,7 prosent.

Det blir altså langt fra nok til å dekke økningen i prisene. Dermed får de fleste dårligere råd.

– Den sterke prisveksten spiser opp lønnsveksten og vel så det.

Lønningsposen rekker kortere og kjøpekraften går ned, sier Kristiansen i SSB i kommentar til NRK.

– Vi registrer at det er en bred og generell oppgang som preger KPI de siste tolv månedene.

Det er svært få varer og tjenester som ikke går opp i pris, sier Kristiansen.

Blant de relativt få varegruppene som har gått ned i pris siden juli i fjor finner vi klær, teleutstyr, audiovisuelt utstyr og IT-utstyr.

I tillegg til økte priser kommer også økte renter for de som har lån.

Norges Bank satte opp styringsrenten med 0,5% i juni og mange tror det samme vil skje i neste uke.

Det er videre ikke usannsynlig at rentene vil fortsette oppover, med 0.5-1% i løpet av høsten.