Barnehage for 120 små

De vedtak som nå er gjort i Sortland betyr at Lamarka skole skal legges ned og omgjøres til en stor kommunal barnehage. Her regner man med det kan bli plass for opptil 120 barn.

Dersom Lamarka skole legges ned kan det bli barnehage her om noen år.

Politikerne i Sortland har med knapt flertall gjort vedtak om å bygge ny stor barneskole i Lamarka, mellom Blåbyhallen og dagens Lamarka skole.

Om dette prosjektet blir gjennomført skal kommunen omgjøre Lamarka skole til barnehage.

Politikerne får denne saken på bordet snart for å ta stilling til forslaget.

Kommunedirektøren mener prosjektet kan vente med detaljert planlegging til prosessen er kommet lenger med ny skole.

Det antydes imidlertid at nye «Lamarka barnehage» kan gi plass til mellom 100 og 120 barn.

Dagens barnehage på Lykkentreff i sentrum skal da legges ned og de 47 barna der flyttes til Lamarka.

Noen av de 91 plassene ved Vestmarka barnehage kan også bli flyttet til Lamarka, for å avlaste dagens drift der.

«Lamarka barnehage» vil trolig få 6 avdelinger og bli kommunens desidert største.

I dag er det Prestelva barnehage som er størst, med 7 avdelinger og 109 barn.

Sortland kommune har 14 barnehager. 7 kommunale og 7 private med til sammen 500 – 600 barn fordelt på disse barnehagene.

SSB har gitt et nøkternt anslag på utviklingen i Sortlands folketall, slik at det er 597 barn i år 2050.

Kommunen selv mener nå at det grunn til å se lysere på framtiden og antar 739 barn i barnehagealder i 2050.

Dermed vil det være behov for flere plasser i Sortlands barnehager.

Den private bedriften Hoppensprett har i dag en liten barnehage på Sortland.

Firmaet har imidlertid nylig kjøpt en ganske stor tomt i Lamarka der man tenker å bygge en ny stor barnehage.

Sortland kan dermed ende opp med både en ny stor kommunal og en like stor privat barnehage om noen år.

Lokalpolitikerne i Sortland skal drøfte dette i et møte neste torsdag, når «driftsutvalget» samles etter ferien.