Asfaltering starter

Sortland kommune melder at asfaltering starter fra i dag 15. august. Kommunale veier både i Sigerfjord og nær Sortland sentrum vil få nytt dekke. Kostnaden er 6,5 millioner kroner.

Flere veier i Sigerfjord vil nå få nytt dekke (foto: Sortland kommune).

Veiene i Sigerfjord som skal asfalteres er Rishaugveien, Skansen, Granliveien og Sigefjordveien.

Veiene ved byen som får nytt dekke er Røsslyngveien, Kirkeveien, Solveien og deler av Snorres vei.

Arbeidene starter mandag 15. august, med senking av kummer i Sigerfjordveien fra skolen og vestover.

Det vil samtidig startes med fresing av asfalt fra Hagen og inn mot skolen før asfalteringen.

Arbeidet er vil pågå frem til utgangen av uke 34, melder Sortland kommune.

På Sortland har arbeidene startet med forberedelse av kummer i Røsslyngveien og Kirkeveien.

Det er videre planlagt at asfaltering vil starte opp 15. august i Røsslyngveien.

Arbeidene vil fortsette uavbrutt frem til asfalteringen er ferdig, om ca. 2 uker (uke 34).

Under arbeidene vil det bli behov for å stenge av veier under asfaltering. Noen veier har omkjøringsmuligheter, andre ikke.

Det oppfordres til bilister om å vise hensyn til de arbeidene som foregår.

Det er firmaet Nord Vei og Anlegg AS fra Sørreisa som har fått oppdraget.

De var eneste tilbyder og skal få 6,5 millioner kroner for jobben.

Tilbudet til kommunen fra NVA var egentlig på 8,6 millioner kroner, for de veiene man ønsket asfaltert.

Om det blir gjort en ekstrabevilgning, kan dermed jobben fortsette litt til med noen flere veier.