Servicebrygga tar form

Sortland havn jobber videre med prosjektet om en ny servicebrygge som forlengelse av dagens hovedkai. Nå er det utarbeidet nye detaljerte bilder av hvordan anlegget vil bli.

Slik blir Sortlands nye servicebrygge (foto: Sortland havn KF).

Mange er spent på hvordan den nye flytebrygga vil ta seg ut, foran Scandic hotell og kulturfabrikken. Nå er flere bilder gjort offentlig.

Brygga vil ikke bli en «småbåthavn» for lystbåter, men mer en solid brygge for mindre fartøy.

Oppdrettsbåter, sjarker og andre mer solide farkoster kan dermed legge til på utsiden av servicebrygga.

En egen overgang fra Scandic hotell vil komme (foto: Sortland havn KF). 

Fra Scandic hotell vil det gå en egen «landgang» ut til en tverrstilt flytebrygge for de minste båtene.

Denne flytebrygga blir 25 meter lang og får trolig plass til 5-6 «lystbåter».

Ved hotellet blir det laget en ny trekai, som blir bredere enn det som allerede er anlagt her.

Servicebrygga er tenke som en del av havnepromenaden, og skal derfor være åpen for allmenn ferdsel.

Brygga blir 150 meter lang (foto: Sortland havn KF).

To møter måtte til i Sortland formannskap før politikerne enstemmig fredag kunne si ja til søknaden fra Sortland havn KF.

Nå kan flytebrygga legges ut i løpet av høsten og bli liggende i alle fall 2 år fremover.

Et vilkår er at brygga skal regnes som en del av «havnepromenaden», og dermed være åpen for allmenn ferdsel.

Brygga blir ganske iøynefallende med 150 meters lengde og 6 meters bredde, pluss god belysning.

Planen er at små og mellomstore båter skal kunne finne kaiplass her, og ikke be om plass langs «hurtigrutekaia».

Årsaken er at Kystvakten snart får nye skip som er større enn dagens, og dermed trenger man bedre plass.

Den nordligste deler av terminalkaia kan dermed bli øremerket Kystvakten.