Ny sjef i politiet

Tor Håvard Bentzen er tilsatt som leder av politiet i Lofoten og Vesterålen. Han etterfølger Per Erik Hagen som nå fratrer og går over i annen jobb.

Tor Håvard Bentzen skal lede politiet i regionen fremover (foto: Politiet).

Bentzen har takket ja til stilling som leder av politiets geografiske driftsenhet for Lofoten og Vesterålen (GDE-leder).

Han kommer fra stilling som Politidirektoratets liaison til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Vi er svært glade for at Bentzen har takket ja til stillingen.

Bentzen har bred og relevant erfaring som både ansatte i politiet og innbyggerne i Lofoten og Vesterålen vil dra stor nytte av, sier visepolitimester Arne Hammer.

Bentzen vil ha kontorsted på Sortland.

Det pågår nå avklaringer for når Bentzen starter i stillingen.

Ketil Finstad-Steira vil fungere som GDE-leder inntil Bentzen tiltrer.

Bjørn Følstad Larsen fungerer som tjenesteenhetsleder Vesterålen og politistasjonssjef på Sortland.

Tor Håvard Bentzen har jobbet i politiet i Vesterålen tidligere og har vært politistasjonssjef i Svolvær.

I 2017 ble han ansatt som ny leder av driftsenhenten i Salten. Han har også mange års erfaring fra Forsvaret, og har blant annet vært i utenlandstjeneste i Afghanistan.