Bygger nye leiligheter

Sortland Boligstiftelse planlegger 16 mindre leiligheter like ved idrettsparken. Det skal settes opp to bygg med 8 bosteder i hvert. Planene er nå lagt ut på høring.

Nybyggene kommer like ved idrettsparken, her farget rosa (skisse: September arkitekter as).

Planen som nå er lagt frem til høring gjelder 16 små 2-roms leiligheter. Disse vil komme i to mindre leilighetsbygg i to etasjer med tilhørende parkering.

Plasseringen er på en ubebygd tomt like ved Sortland idrettspark.

Sortland Boligstiftelse skal eie og drive byggene som utleieboliger i henhold til stiftelsens vedtekter.

Beboerne vil trolig derfor være ungdom i etableringsfase, vanskeligstilte og omsorgstrengende.

Flertall av beboerne vil trolig ikke ha bil, men adkomsten skal enten skje via tilknytning til Snorres vei eller Søndre Frydenlund alle.

Planen er utarbeidet i samråd med September arkitekter as.

Tomta er på ca 3 mål og litt avlang. Bredden er ca 27 meter og lengden ca 57 meter.

Skisse av byggene sett fra sørvest (skisse: September arkitekter as).

Det ønskes en rasjonell, effektiv og økonomisk byggemåte, påpeker Sortland Boligstiftelse i sin plan.

Det sees derfor på muligheten for å bruke elementbygg hvor hver boenhet er ferdige elementer.

Noen leiligheter blir dermed sørøst-vendte og noen nordvest-vendte.

Leilighetselementene anlegges i 2 etasjer med felles uterom i midten.

Uterommet inneholder sportsboder, plass til sykkelparkering, trapp og område for opphold.

For å unngå en lang og stor fasade, deles bygningskroppen opp i to bygninger med 8 enheter i hver.

Bygningen plasseres så lang fra hverandre på tomta som mulig, slik at det dannes et felles, åpent adkomstområde med lekeplass mellom byggene.

Første etasje vil ligge på kote 17 (moh). Maks mønehøyde reguleres til kote 24. Dette tilsvarer 2 etasjer med boliger.