Første gang sammen

Torsdag fløy svenske og norske kampfly sammen utenfor Andøya for første gang, da man eskortert amerikanske B-52 strategiske bombefly over norsk territorium.

B-52, JAS Gripen og F-35 utførte oppdrag sammen vest av Andøya (foto: Forsvaret).

Dette er første gang det gis ut bilder fra et slikt oppdrag med disse tre nasjonene sammen.

Oppgaven til de amerikanske bombeflyene var blant annet å gjennomføre et treningsoppdrag i et øvingsfelt i indre Troms.

Denne type luftoperasjoner krever godt taktisk samarbeid mellom nasjonene, flytypene og bakkestyrker som deltar i oppdraget.

Amerikanske B-52 tok av fra Minot Air Force Base i Nord-Dakota.

I morgentimene torsdag møtte flyene to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.

En B-52 gjennomførte trening med Hæren i Setermoen skytefelt, som ledet flyene inn på målet.

«Bomber Task Force» har blitt en godt etablert arena for samvirke der norske og amerikanske fly trener sammen med styrker på bakken og på sjøen i avanserte treningsscenarioer.

Bombeflyene skal for en periode stasjoneres på flybasen Royal Air Force Fairford i Storbritannia.

– At Sverige deltar er veldig bra, fastslår generalmajor Rolf Folland, sjef Luftforsvaret.

– Å se våre JAS Gripen jagerfly sammen med flere av de tyngste amerikanske flyene, og norske F-35, er et godt visuelt bilde på styrken og solidariteten i NATO.

Øyeblikk som dette uttrykker den militære slagkraften som eksisterer i NATO, men enda viktigere, samholdet i alliansen sier generalmajor Carl-Johan Edström, sjef for det svenske Flygvapnet.

Sverige er i en prosess om å bli fullverdige NATO-medlemmer. Luftforsvaret har i lang tid hatt et godt samarbeid med svenskene, og ser nå på mulighetene for økt samarbeid og mer felles øving og trening.

– En integrering av Sverige i NATO vil gi oss økt felles kampkraft. Det unike med luftdimensjonen innen militære operasjoner er det store fortrinnet den som kontrollerer luften har.

Det gir bakke- og sjøstyrkene forutsetningene for å lykkes, sier Folland. Med Sverige og Finland i NATO vil Norden i felleskap ha omtrent 250 moderne kampfly.

– Et mulig tiltak vi i Luftforsvaret ser på er hvorvidt vi skal etablere et felles nordisk luftoperasjonssenter.

Her vil de nordiske luftressursene og operasjonene kunne planlegges, ledes og gjennomføres på tvers. Vi mener dette vil gi en betydelig styrking av vårt kollektive forsvar, sier Folland.