Sortland vil bli pilot

Som en av ti byer i Nordland er Sortland med i prosjektet «Nordlandsmodellen». Dette er ment å være et «pilotprosjekt», der hver by utvikles spesielt for å gi erfaringer til andre.

Under et møte i Oslo forleden møtte ordfører Tove Mette Bjørkmo (i midten) blant annet statssekretær Grete Ellingsen (til høyre) i Kommunaldepartementet, sammen med flere andre fra Nordland (foto: NFK).

«Nordlandsmodellen» er et prosjekt som er dratt i gang fra ansatte hos fylket i Bodø. Det er 10 byer med i dette og fra den nordlige delen av fylket er Narvik, Svolvær, Leknes og Sortland med. Prosjektet er ment å samle erfaringer og dele kunnskap, slik at byene skal bli bedre steder å bo og gi bedre tilbud til regionen de er en del av. Foreløpig er det begrenset med penger i prosjektet, men dette håper man å få på plass mer etterhvert.

Denne uken reiste en delegasjon fra Nordland for å møte Kommunaldepartementet og presentere sine tanker. Ordførerne i Sortland og Leknes deltok her, sammen med fylkesråd for næring og regional utvikling, Mona Fagerås (SV). I hovedstaden møtte man statssekretærene Bjørnar Laabak (FrP)  og Grete Ellingsen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Med seg hadde hun leder av det faglig rådet, Kristin Gustavsen, og ordførerne i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap) og Vestvågøy, Remi Solberg (Ap).

Under møtet fikk man gode råd om hvordan Nordlandsmodellen kan bli et nasjonalt pilotprosjekt for byutvikling i mindre byer og tettsteder.

Fylkesrådet har nylig vedtatt «Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025» som har som mål å styrke byene i Nordland som regionsentra. Under arbeidet med planen ønsket fylkesrådet å få innspill utenfra, og opprettet derfor et faglig og politisk uavhengig råd for bypolitikk i Nordland.

Her presenterte råden Nordlandsmodellen og fylkeskommunens ønsker for det videre arbeidet. Fagerås fikk god støtte fra kommunene som var med. De kunne vise til behovet for å komme fra gode råd til handling, og at Nordlandmodellen ga et svar på hvordan dette kunne gjøres.

-Vi ønsker at Nordlandsmodellen skal bli et pilotprosjekt for norske småbyer. Da trenger vi å ha staten med på laget, blant annet gjennom medfinansiering.

-Ingen løfter om midler ble gitt over bordet, og det har vi forståelse for. Men statssekretærene viste stor interesse for prosjektet, og vi fikk gode signaler og nyttige tips til hvordan vi skal gå videre, sier Mona Fagerås.