Søppel skal på land

-Som brukere av havet er det viktig at alt avfall blir tatt med på land, sier lederen av Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen. Han mener fiskerne tar ansvar og gjør en stor innsats mot plast i havet.

Lederen av Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, er selv fisker og opptatt av at denne yrkesgruppen skal ta ansvar. Bevisstheten omkring forurensning er blitt bedre og nå er holdningen at alt avfall skal tas med inn på land (foto: Norges Fiskarlag-Jan-Erik Indrestrand).

-Fiskerne tar ansvar og vi må fortsette å vise at vi gjør nettopp det, sier Kjell Ingebrigtsen. Fiskerne har et særlig ansvar og arbeid knyttet til redskaper og avfall, spesielt alt som er av plastmaterialer. I 2016 ble drøyt 5.000 tonn kasserte redskaper samlet inn av Nofir.

-Vi er som yrkesgruppe utsatt for søkelyset når forurensning og problemer knyttet til plastsøppel i havet debatteres. Jeg mener vi som fiskere gjør en stor innsats, og til liks med samfunnet forøvrig har vi gjort en stor jobb de siste årene, sier Ingebrigtsen.

-Ja, det er åpenbare forbedringsmuligheter i de fleste norske havner, innrømmer Ingebrigtsen. Mye søppel havner dessverre på havet som følge av at det ikke er tilstrekkelig med avfallshåndtering i både fritids- og fiskerihavner. Kjell Ingebrigtsen trekker samtidig frem hvor viktig det har vært at det nå etterhvert er et fungerende retursystem for fiskeredskaper.

-Jeg fikk i går Nofirs årstall for 2016 som viser at selskapet alene har samlet inn 5.322 tonn til resirkulering i Norge. Dette er fenomenalt gode tall som viser at det nytter og 380 tonn mer enn året før.

Kjell Ingebrigtsen sier hans stående oppfordring er at man som bruker av havet alltid skal ta alt avfall på land. -Vi investerer også best i vår felles framtid ved å tenke likedan på land. Plastavfall og flasker blåses på sjøen om det ikke samles opp i søppelboksen.

Vi må som globalt samfunn erkjenne at vi selv har ansvaret for å ta ansvar. Alle må gjøre sitt og vi som fiskere må gjøre vår del. Det handler både om resirkulering av ødelagte redskaper, at vi melder fra til myndighetene når vi mister redskaper og at vi tar med annet avfall på land. Alt dette vil i sum ha betydning for havet vi skal leve av, slå Fiskarlags-lederen fast.