Snørydding for millioner

For å holde gater og veier ryddige for snø, må kommuner og fylke ut med millioner. En hel rekke operatører er inne i avtaler for å brøyte vei i Vesterålen, på ulike roder og strekninger.

Sortland sentrum ryddes av Bulldozer Maskinlag (arkivfoto).

Hovedveiene gjennom Vesterålen er driftet av Nordland fylke. De har inngått en 5-årig avtale med Veidekke om brøyting og vedlikehold.

Kontrakten har en sluttsum på vel 460 millioner kroner for nær 800 kilometer fylkesvei.

Lokalt i Sortland er det 7 ulike firma som nå har avtale om brøyting, for en periode på 5 år.

Kostnaden her er vel 6,2 millioner til sammen. Laveste anbud er valgt på alle roder.

Det helt nystartede firmaet Proff Brøyting AS fra Alsvåg er tildelt 3 roder, for en sum på vel 1,8 millioner.

For dette beløpet skal det brøytes i alle boligfeltene, fra Steiro, via Lamarka og Natland, opp til Vestmarka.

Gatene i sentrum av Sortland blir ryddet for snø i regi av Bulldozer Maskinlag.

Deres avtale inkluderer også parkeringsplassene og området ved skolene. Prislapp vel 1,7 millioner.

Brøyting skal starte om det har falt 10 cm nysnø (arkivfoto).

Avtalene har en fastpris, uansett hvor mye eller lite som brøytes, skrapes og strøes.

Kommunen oppfordrer innbyggerne til å melde ifra via epost, om man mener brøytingen er mangelfull.

Om det dokumenteres med bilde at operatøren har forsømt seg, kan det vanke bøter.

Det skal brøytes når det har snødd 10 centimeter tørr snø, eller 5 cm våt snø.

Høvling skal startes om spordybden blir over 5 cm, da veiens issåle skal ha en tykkelse mellom 2 og 10 cm.

Ikke ring operatøren, om du vil klage. Send epost til kommunen.

SH maskin AS brøyter noen kommunale veier i Holmstaddalen og Valfjorden. Pris 786.000 kroner.

Kåre Skivik har avtale om noen veier i Hognfjorden og til Stamnes, for et beløp på nær en halv million.

GP-invest AS skal brøyte veiene i boligfeltene på Strand. Honoraret er nær 400.000 kroner.

«Avstikkeren» fra Bremnesveien til Holm (der ordføreren bor) skal brøytes av Henriksen Maskinstasjon as for vel 300.000 kroner.

John Arne Nyland skal brøyte gammelveien på Kleiva og øverveien på Steiro, for en sum på 310.000 kroner.

Det må også nevnes at Proff Brøyting AS fra Øksnes nylig ble avvist av Øksnes kommune for brøyting ved Alsvåg og Myre.

Man valgte i stedet Staven Grus as, til en vesentlig høyere pris.