Bø går til topps

Av alle landets kommuner er det Bø i Vesterålen som kan vise til størst vekst i skattbar inntekt for 2021. De nye millionærene har flyttet inn med både store formuer og solide utbytter.

Utsiktene for økonomien i Bø er storslagen (arkivfoto). 

Det er Statistisk Sentralbyrå (SSB) som legger frem ferske tall for hele landet med summering av inntekt, formue og skatt.

Skatteytere i Norge betalte inn 13,7 prosent mer i personskatt i 2021 sammenlignet med året før.

Årsaken er at de med størst formue tok ut svært mye utbytte før det kom endringer i skattesatsen i 2022.

Av alle landets kommune er det Bø i Vesterålen som kan vise til størst prosentvis vekst i inntektsskatt på 113 prosent.

Omsatt i penger betyr dette ca 50 millioner kroner i en kommune med vel 2.500 innbyggere.

Flere milliardærer flyttet til Bø på grunn av kutt i formueskatten.

Det slår nå i at gjennomsnittlig formue i Bø blir oppgitt til vel 3 millioner kroner, mens gjelda kun er på en halv million.

Gjennomsnittet på brutto inntekt i Bø blir nå oppgitt til 622.000 kroner.

Det er imidlertid et titalls superrike innbyggere som trekker opp tallene for Bø.

Kommunekassen i Bø fikk et ekstra løft i fjor (arkivfoto).

Naboene i Sortland tjener i gjennomsnitt 520.000,- i året og har 1,1 million i formue og 750.000,- i gjeld.

Sortland kommune har 10.500 innbyggere og ikke særlig mange «superrike».

Selv om Hadsel har Berg-familien med solide tall og utbytter fra Nordlaks, ligger man bare litt foran Sortland.

Bø tok i fjor inn ekstra mye i skatt, men en god del av dette blir fordelt videre til andre kommuner via en ordning med utjevning.

Bø sitter derfor igjen med ca 10 millioner selv.

Politikerne i Bø har imidlertid nå tatt seg råd til å spandere gratis barnehageplass og tilskudd til nyfødte fra årsskiftet.

I fjor ble det bare født 18 nye bøfjerdinger, så man trenger en innsats for å hindre «forgubbing».

– Lav formuesskatt og gratis barnehageplass er for meg to sider av samme sak, sier ordfører Sture Pedersen i en kommentar til NRK.

– Begge deler skal bidra til at flere velger å flytte til Bø, sånn at vi kan få vekst i folketallet, sier Pedersen.