Tomta ligger klar

Mange ønsker seg en ny idrettshall i Sortland. Samtidig mangler barneskola på Strand gymsal og her ligger en gratis tomt allerede klar for bygging. En kombinasjon kan løse begge ønsker raskt.

Strand skole mangler gymsal. En ny idrettshall vil løse dette (redigert foto VNY).

Politikerne i Sortland vedtok torsdag å bygge en ny idrettshall, og helst en stor hall til ca 250 millioner kroner i Lamarka.

Mange i det lokale idrettsmiljøet har lenge frontet et krav om hall nummer to, etter Blåbyhallen.

Meningene er imidlertid delte om Sortland virkelig har råd til dette.

Prishopp på sykehjemmet og økte renter ser ut til å sprenge budsjettene i årene fremover.

Spørsmålet blir da hva prislappen blir på en slik hall, som man nå har vedtatt.

Idrettshall er ikke en lovpålagt oppgave for en kommune, slik det er med skole, helse, omsorg, vei, vann og avløp.

Politikerne ville også bygge ny barneskole i byen, men nå har man strøket denne investeringen.

Pengene strekker ikke til.

Ved Strand skole har man ingen gymsal for kroppsøving. Dette faget er dermed ikke ivaretatt skikkelig.

Flere parti har tidligere lovet å bygge en hall eller gymsal på Strand, men det har ikke skjedd.

En «liten» hall vil koste ca 165 millioner kroner.

I første rekke er det Høyre og Arbeiderpartiet som nå vil bygge en ny stor idrettshall i Lamarka.

Fra Senterpartiet og SV er signalet at man mener dette blir for stort løft, når renter og byggekostnader øker å mye.

Flere peker også på behovet for en liten hall på Hinnøy-siden, lokalisert ved Strand skole og barnehage.

Strand krets har nærmere 800 innbyggere og folketallet vokser stadig med mye nybygging.

Et kompromiss, som løser begge ønsker, kan derfor bli å bygge en mindre hall ved Strand barneskole.

Her ligger en kommunal tomt klar, slik den har gjort i mange år, ferdig regulert til formålet.

Her er sentral beliggenhet med vei, vann og avløp klart til påkobling.