Slik blir stasjonen

Her viser vi tegninger av den nye brannstasjonen på Sortland, som kan tas i bruk om halvannet år. Kostnaden blir trolig omkring 62 millioner, inkludert uteområde og alle planer.

Slik er planløsningen, der brannbilene får utkjøring mot Strandgata, mens kontorene får vindu mot Sortlandsundet og P-plass for privatbiler(foto Norconsult).

Bruttoareal er 1.120 kvadratmeter, og netto blir det knapt 900 når man trekker fra vegger, trafikkareal og tekniske rom. Dette gir plass til 6 porter for brannbiler, slik at både de 3 store og de 3 små brannbilene til Sortland brannvesen kan få plass innendørs.

Det blir ellers skarpt skille mellom skitten og ren sone, der mannskapene kan komme inn etter en brann og legge klærne direkte i en maskemaskin, før man går via dusj og garderobe ut i ren sone. Dette blir en stor forbedring fra dagens gamle brannstasjon.

5 kontorer er det også satt av plass til, samt fellesrom og andre fasiliteter som trenges i en moderne brannstasjon (foto: Norconsult).

Før byggingen kan starte vil man rive og flytte de gamle plasthallene etter Nortura. Så må grunnarbeidet starte og tomta må fylles opp med 5.000 kubikkmeter steinmasse for å komme over sikkert nivå til stormflo. Ellers blir det anlagt parkeringsplasser og justering av vegkryss både mot Strandgata og Vesterålsgata.

Arkitekten har hatt i tankene at dette blir brannstasjonen i Blåbyen, og her blir en del felt som skal farges i «blåbypaletten» (foto: Norconsult).

Håpet er at selve byggearbeidet nå skal kunne starte i januar 2018, slik at Sortland brannvesen kan ta i bruk sin nye stasjon i slutten av september neste år. -Planene vi har sett så langt ser bra ut. Om dette blir resultatet vil vi dekke behovet vårt i dag. Vi ser også at her er muligheter for å bygge ut videre, dersom behovet endrer seg, sier Ståle Rasmussen.

Om ikke lenge vil de første anbudspapirene gå ut, slik at Sortland kommune kan begynne å få på plass avtaler om konkrete summer for byggingen. Det er lagt inn en liten buffer i budsjettet, slik at man egentlig håper at anbudene kommer under den estimerte prisen på 62,7 millioner (inklusive merverdiavgift). Hvordan enpreprenørene stiller seg til dette, vet man jo ikke får tilbudene kommer inn.

I mørketida skal det klart fremgå at dette er en brannstasjon, med røde kontrastlys i tillegg til blå felt som vises godt (foto: Norconsult).

Tomta ved Nortura er stor og gir plass for mulige fremtidig utbygginger. Og den muligheten kan eventuelt brukes av Nordlanssykehusets ambulanser, dersom de ønsker å ha en plass i “blålys-stasjonen”. Det samme gjelder politiet. Bygges det videre på stasjonen kan flere etater kan få dekket sine behov her. Muligheten er også da å ha felles servicefunksjoner i vaskeri, verksted og servicehall.