Elise blir ny rådmann

Alt tyder på at Elise Gustavsen (43) fortsetter i stillingen som rådmann i Øksnes. Hun er nå «fungerende», etter at tidligere rådmann Just Hjalmar Johansen gikk av før jul, og ligger an til å få jobben fast i 6 år.

Dette fremgår av eposten som er sendt ut til medlemmene i Øksnes kommunestyre. Her heter det at partssammensatt utvalg innstiller Elise Gustavsen, som er fungerende rådmann i dag, på førsteplass til stillingen. Innstillingen er enstemmig av både ansettelseutvalget og partssammensatt.

Det var 8 personer som søkte på stillingen som rådmann i Øksnes. Et ansettelsesutvalg, bestående av ordfører Karianne Bråthen, Tore Christiansen (Krf), Jørn Martinussen (ØTL) og hovedtillitsvalgt Aleksander Kristoffersen, har vurdert kandidatene og laget sin innstilling.

Jobben som rådmann er en åremålstilling som løper over 6 år. Just Hjalmar Johansen hadde fortsatt 2,5 år igjen av perioden sin da han ble enig med formannskapet om å fratre. Årsaken er ikke kjent, men partene sier det var «uenige om veien videre». Johansen fikk beholde lønnen og mottar dette ut mars måned 2018.

Med den løsningen som Øksnes kommune nå legger opp til, vil det altså ikke bli skifte i kommunens ledelse. Dagens fungerende rådmann vil dermed fortsett i jobben i 6 år til. Gustavsen kommer fra stillingen som kommunalsjef i Øksnes, for området helse og sosial.