Skreien er kommet

Vinterfisket er den store sesongen i Vesterålen og nå melder de lokale mottakene at skreien er kommet. Innsiget er helt i startfasen, men de første landingene fra kystflåten er gjort.

Arkivbildet vårt her er fra havna på Stø i Øksnes, der det også i år er mange båter samlet og klar for årets store torskefiskeri. Alle har ventet på skreien og nå er den altså her.

Butikker over store deler av landet reklamerer allerede nå med fersk skrei i kjølediskene. Også i ferskvarediskene på Sortland forteller man at det er skrei til salgs. Noen har reagert på dette, ettersom sesongen for kystflåten ikke har vært kommet i gang. Det er imidlertid trålfisk som er landet nylig ved mottak i Lofoten og Vesterålen, der man har fanget torsk ute i Barentshavet, som er på vei mot Vesterålen.

Norway Seafoods har blant annet tatt imot fangster som allerede er pakket og sendt ut til blant annet Rema-kjeden. Ikke alle kunder har vært helt fornøyd med kvaliteten på produktet, ifølge kommentarer på facebook, men mange sier seg også svært fornøyd med fersk vintertorsk.

– Vi er imponert over kvaliteten på fisken! Den var godt nedkjølt og fint behandlet, melder skreipatruljens Lillian Hansen etter årets første sjekk av kvalitetsmerket skrei. Det er Norges Råfisklag som står bak disse kontrollene, der man ser på «skrei-merket» som et særlig kvalitetstempel.

Det er ennå tidlig i sesongen, men patruljen har likevel kontrollert fisk fra rundt 20 pakkere allerede. Skreipatruljen venter nå på innsiget med gyteklar torsk til kysten av Nord-Norge. Februar og mars er toppsesongen for pakking av kvalitetsmerket skrei, melder Råfisklaget. Patruljen var veldig fornøyde med det de så på denne kontrollrunden og håper at de som pakker kvalitetsmerket skrei fortsetter den gode jobben.

Torsdag kveld har Andenes Fiskemottak lagt ut melding på sin facebookside om at «Sesongen er startet. Flott kvalitetsskrei som landes».

Dette er en bekreftelse på at skreien nå er kommet til fiskebankene helt nord i Vesterålen og at innsiget trolig derfor nå vil starte for fullt. Dette er kanskje en smule senere enn i fjor, men likevel ikke helt uvanlig tidsmessig. Værmeldingen er god og mange båter fra kystflåten vil nok derfor dra ut og prøve lykken i dagene fremover.

Noen større båter er fortsatt opptatt med sildefiske og andre konsentrerer seg om seien. Når innsiget er kommet skikkelig i gang, kanskje om et par uker, vil imidlertid de fleste kaste seg inn i kampen om den ettertraktede torsken.

På Myre er man også i gang med forberedelse av årets «skreifestival». Den vil bli arrangert i tidsrommet 13. til 18. februar. Her blir det kokkekurs og kurs i filetskjæring. Halvdan Sivertsen kommer og flere andre arrangement skal skape stemning i landets fremste hvitfisk-kommune Øksnes.

På Andenes er det også hektisk aktivitet. Der bygges det nytt mottak for Jangaard Export, mens Andenes Fiskemottak kan notere at 2017 ble et foreløpig toppår. «Vesteraalens» med hovedkontor på Sortland har også lagt planer for et nytt mottak på Andenes, der man også kanskje bygger opp et anlegg som skal ta imot levendefangst. Dermed kan man utvide sesongen litt og har fersk fisk ut over den hektiske tiden før påske, når alle skal fylle kvotene sine på kortest mulig tid.