Er likevel inhabil

Arealplanen for Sortland ble vedtatt før jul, men nå viser det seg at kommuneplanleggeren er inhabil i alle forhold som har med reindrift å gjøre. Dette slår kommunens egen advokat fast.

Kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli har ledet hele arbeidet med Sortlands arealplan og har selv skrevet det meste av innholdet i denne. Nå er han erklært inhabil (arkivfoto).

Både rådmann og flere politikere gikk i juni ut med sterkt forsvar av kommuneplanlegger Rune S. Kvannli, da konsulent Rolf M. Lossius spurte om hans habilitet var vurdert i forhold til reindriften. Bakgrunnen var at Lossius og oppdragsgiver AMK Eiendom AS mente flere deler av arealplanen hadde «slagside» til fordel for reindriften. Planen la opp til sterke begrensninger for ny aktivitet på Hinnøya, og særlig i området mellom Sigerfjord og Hognfjord, av hensyn til reindriften.

Et halv år senere har kommunens egen advokat, Knut Erik Harjang, gjort en ny vurdering av Kvannlis habilitet. Vurderingen er nå blitt gjort kjent av rådmann Randi Gregersen. Nå er konklusjonen at kommuneplanleggeren likevel er «inhabil til å behandle de deler av planen som berører reindriftsinteressene». Og det var nettopp spørsmål knyttet til reindriften som var bakgrunn for spørsmålene fra Lossius i juni.

Om dette får noen betydning for arealplanen, som ble behandlet og vedtatt av Sortland kommunestyre 2. november, er et åpent spørsmål. Når det nå viser seg at saksbehandleren, som har utarbeidet hele planen, er inhabil i svært viktige spørsmål her, så er det trolig svært alvorlig. Planen skal nå videre til behandling hos fylkesmannen i Nordland og kanskje Miljøverndepartementet, og Kvannli blir fortsatt med på saksbehandlingen. Han skal ikke ta noen av forholdene omkring reindrift, som i stedet blir håndtert av hans kollega Kristine Røiri, skriver nettavisen VOL søndag.

Kommende torsdag skal politikerne i Sortland ha møte i formannskapet og der står massetaket i Kringelen på saklisten. Nettopp dette steinbruddet har vært et sentralt spørsmål i arealplanen, der Kvannli i arealplanutkastet la til grunn synspunktene fra reindriften om å stenge massetaket. Politikerne i Sortland har hittil ikke ønsket å stenge steinbruddet, ettersom driften her er svært sentral i veibyggingen mellom Holmen og Maurnes. Om dette kan fortsette, avgjøres av politikerne torsdag.

Reindriften i Sortland består av kun en utøver, ekteparet Laila og Arild Inga. Sistnevnte er også valgt inn på Sametinget for AP, sitter i Sortland kommunestyre for AP og er nestleder i Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt.

Nå viser det seg, ifølge rapporten fra advokat Harjang, at Kvannli allerede 9. desember 2016 sendt en epost til rådmann og kommunalsjef, der han sier «Arild Inga er en kompis av meg». Nå kommer det også frem at Kvannli har mottatt gaver fra Inga, som takk for hjelpen med reinflytting et par ganger. Gavene skal være 2 reinskinn. På en av disse turene var også leder av Sortland Arbeiderparti med. Inga er nestleder i partiet og Kvannli leder styret i en lokalforening av Sortland AP.

– Vi er venner på Facebook, men vi har vel knapt hatt kontakt siden den reinflyttingen, sa reineier Arild P. Inga i en kommentar til nettavisen VOL den 12. juni i fjor, da han ble spurt om relasjonen til Kvannli. Han mente da at Lossius og AMK Eiendom var desperate etter å finne ankepunkt mot saksbehandlingen. Etter at arealplanen var vedtatt i november har Kvannli også deltatt i reinslakting med Inga og vært gjest i hans 60-årsdag. Kvannli er også nyvalgt leder av Sortland Arbeiderlag.

-Nå viser det seg at det var riktig av oss å ta opp spørsmålet om habilitet for kommuneplanleggeren, påpeker konsulent Rolf M. Lossius i Alpha Konsulent AS (arkivfoto).

-Vi mener fortsatt det var grunnlag nok for inhabilitet i mai, da vi stilte spørsmål ved det. Men vi har respekt for vurderingene kommuneadvokaten har gjort. Dette er med og bekrefter at vi stilte riktige spørsmål. Drøftinga av summen kom ikke godt nok fram i første runde, sier Rolf M. Lossius i en kommentar til nettavisen VOL.

Han mener det er spesielt at saksbehandler blir erklært inhabil etter at mesteparten av planarbeidet er unnagjort. -Kommuneadvokatens redegjørelse er ikke overbevisende på hvorfor saksbehandler først er inhabil på arealplanen i januar 2018. Dette er to måneder etter at planen ble vedtatt i november 2017, sier Lossius til VOL.

Lossius mener saken har tatt seg merkelig ut for publikum. -Summen av hendelser er det som påvirker hvordan en habilitet oppfattes av offentligheten. Arealplanen har stor innvirkning de neste 15 årene for Sortland, sier Lossius, som tipper at dette neppe er siste kapittel i sakene omkring massetaket på Kringelen og Sortlands arealplan.