Hele byen blir p-sone

Dersom politikerne er enige, kan hele Sortland by bli en felles p-sone med avgift på alle parkeringsplasser. Det blir da avgift på alle plasser, men med fritak for de 3 første timene.

Denne kommunale parkeringsplassen kan i fremtiden bli leid ut til private bedrifter, som vil sikre plass til egne biler og kunder (arkivfoto).

Omkring Skibsgården har det den senere tid vært tidsbegrenset parkering, med 3 timers fritak og deretter avgift for hver time. Systemet er automatisert, slik at et kamera leser av bilskiltet ved inn- og utkjøring. En datamaskin regner ut om fri-tiden er oversittet, og det sendes da ut en regning i posten til de som har latt bilen stå mer enn 3 timer.

Nå foreslår et utvalg å innføre dette systemet på alle de kommunale parkeringsplassene også. Først ute vil være Kulturfabrikken, som grenser opp til p-sonen omkring Skibsgården. Deretter vil resten av kommunens plasser følge på. Til sammen finnes det 1.700 p-plasser i Sortland by hvor kommunen sitter på ca 600.

Utvalget har bestemt at for gateparkeringen vil det ikke bli en en streng «parkeringsvakt», men en hyggelig «byvert» som skriver ut bøter og gebyr. Vedkommende skal også gi informasjon til de som spør om noe, men altså passe på at bilistene ikke står mer enn 3 timer på hvert sted.

Torsdag skal saken drøftes i Sortland formannskap. Et element i denne saken er utleie av 110 p-plasser fra kommunen til private bedrifter. Det kan kanskje gi årlige inntekter til kommunen på en million, og være med å finansiere kostnadene som påløper med drift av kamera eller manuelle kontroller. Gebyrer og avgifter fra andre vil også tikke inn, ettersom en del sikkert vil oversitte tiden med gratis parkering på 3 timer.

Utvalget som har lagt planer for denne nye parkeringsordningen består av Asbjørn tingvoll (FrP9, Karl Erling Nordlund (SP) og representanter for næringslivet. Prosjektleder har vært Kristine Røiri, som jobber ved teknisk avdeling i kommunen.

Fra næringslivet har det ikke vært noen overstrømmende respons på forslaget om p-avgift i hele byen. En del kritiske røster har også gitt lyd fra seg. Likevel ser det ut til at prosjektet går videre og at første fase vil bli gjennomført allerede i løpet av 2018. Parkeringen omkring Skibsgården vil fortsette som i dag.

For de kommunale plassene gjelder dette sør for NAV-bygget, i L-kvartalet, på Bankplassen, i Kvartal 13, ved rundkjøringen, ved Baren første og omkring rådhuset. Til sammen har kommunen her ca 600 parkeringsplasser, når man også inkludere parkering i gateløpene.

Kostnadene ved å gjennomføre dette prosjektet vil trolig bli på 1,25 millioner kroner. Bare for plassene omkring rådhuset vil kostnaden bli opp mot 100.000 kroner.