Trærne må vekk

Langs hele Vesterålsgata gjennom Sortland by står det store poppeltrær som ble plantet for 30 år siden. Disse vil nå Statens vegvesen fjerne, fordi trærne ødelegger gangveien og gatelysene.

Disse trærne må vekk, mener Statens vegvesen, ettersom røttene sprenger opp asfalten og greinene truer gatelysene (arkivbilde).

-Langs fylkesveien gjennom Sortland er det plantet trær både på sør og nordsida av sentrum, mellom gangveien og fylkesveien. Disse trærne er av typen poppel og ble plantet for over 30 år siden. Trærne har nå blitt svært tykke og høye med et omfattende rotsystem. Dette har ført til at røttene har vokst inn i gangveien og sprengt opp asfalten slik at det er blitt store setninger og ujevnheter.

Dette skriver prosjektleder Magne Berg i Statens vegvesen til Sortland kommune. Han legger til at høyden på trærne og omfanget på greinene har ført til at det i mørketida blir dårlig effekt fra gatelysene langs vegen. Trærne begynner også å komme i berøring med mastene til gatebelysninga og ved mye vind kan det bli skader på lysarmaturene.

-For trafikksikkerheten er det ugunstig å ha slike svære trestammer så nært inntil en høyt trafikkert vei, slår Magne Berg fast.

Ut fra disse hensynene planlegger Statens vegvesen nå å fjerne trærne langs Vesterålsgata. Det er først og fremst på sørsiden av Sortland sentrum at problemet er størst. På strekninga mellom Søndre Frydenlund og Kong Øysteins veg er det 17 trær som er planlagt fjernet i løpet av våren i år. Stubbene vil også bli tatt bort mest mulig, ved hjelp av stubbefres.

Fjerning av trærne anses å medføre at forholdene og miljøet langs Fv. 82 gjennom Sortland blir endret og Statens vegvesen informerer derfor Sortland kommune om det forestående arbeidet. Statens vegvesen har foreløpig ikke tenkt å erstatte trærne, da det det er planer om flere tiltak gjennom sentrum som bør være ferdig før eventuell ny beplanting foretas.

En av ildsjelene for plantingen av poppel-alleen var tidligere kommunegartner i Sortland. Plantingen skjedde altså for tre tiår siden og trærne har etterhvert vokst seg svært store. Mange har greiner som strekker seg langt innover veibanen.

Flere store omlegginger i Vesterålsgata er planlagt i tiden fremover, særlig i kryssene ved Esso og Cirkle-K, ved Kjempenhøy og ved Strandskogjordet. Dette betyr uansett at trærne her må tas bort, og nå vil altså Statens vegvesen gå hardere til verks og ta hele rekken av poppel.