Skrei til 500 kr pr kilo

Prisen for norsk skrei i svenske butikker har i vår ligget omkring 500 kroner pr kilo. Fiskerne i Vesterålen har fått en femtilapp pr kilo, så her er det ti-gangen frem til utsalgene.

«Skrei» er luksusmat i Sverige, sier Charlotte Rapp (foto: Sjømatrådet).

Sjømatrådets utsending, Charlotte Rapp, konkluderer med at svenskene er ekstra prissensitive i år. Det går utover skreien.

– Det er mange svensker som elsker skrei, men prisen er rett og slett for høy.

Den koster cirka 500 kroner kiloen i butikk, sier hun.

Ifølge Rapp har Sverige ligget i toppsjiktet i Europa når det gjelder prisøkning på mat i år, og at luksusvarer, som skrei, dessverre blir nedprioritert.

– Vi har hatt en omfattende kampanje gjennom sesongen, og skreien har vært synlig på sosiale medier og på boards utenfor butikker.

Restaurantene har hatt egne «skrei-uker», og der er ikke folk like prissensitive.

Sjømatrådet har nylig kjørt flere kampanjer i Europa for norsk skrei.

– I Spania har vi hatt 30 prosent volumvekst og 60 prosent verdivekst, og det til tross for 15 prosent nedgang i sjømatkonsum og høye priser.

Alt i Spania har blitt dyrere, men skreien blir likevel kjøpt inn, forteller Sjømatrådets utsending i Spania, Bjørn-Erik Stabell.

Dette er Norges største skreimarked, og her er det både volum- og verdivekst når det gjelder norsk skrei.

– Årets skreisesong har vært fantastisk bra, sier Stabell.

Denne sesongen endte volumet på kvalitetsmerket skrei til Spania på 1.168 tonn, som er en økning på 30 prosent fra i fjor.

Kun to år tidligere har direkteeksporten av skrei til Spania vært høyere.

De tyske konsumentene liker å spise mat i sesong, så om vinteren er skreien en ettertraktet delikatesse der.

Sjømatrådets utsending, Kristin Pettersen, er godt fornøyd med sesongen i  Tyskland.

Men som i Sverige har prisene nå blitt så høye at det gir utslag i salget.

Tyskerne velger i hovedsak å spise skrei hjemme, men det er en dyr fisk.

– Jeg har ikke sett priser på under 30 euro per kilo (ca 340 kroner), så det er de matinteresserte som går for skreien, sier Pettersen.

Årets vintersesong på skreifisket gav mindre kvantum enn tidligere, men betydelig høyere priser.

Markedet har tatt unna all fisken, og lav kronekurs har gitt gode tall for eksporten samlet sett.

Skreien har befestet sin posisjon som «luksusmat» i mange land nå.