Flere kan gi blod

Helsedirektoratet åpner opp for å endre regelverket for blodgivning slik at menn som har sex med menn i monogame parforhold kan bli blodgivere.

– Blodgivere gjør en uvurderlig innsats for samfunnet og for andre mennesker.

Jeg er glad for at vi nå har fått et oppdatert faglig kunnskapsgrunnlag, og at det åpnes opp for at menn som har sex med menn i stabile parforhold kan gi blod, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Blodet i blodbanken skal være trygt og pasientsikkerheten er det viktigste.

I en rekke tilfeller kan personer få midlertidig karantene mot å gi blod.

Det gjelder blant annet personer som har byttet seksualpartner, tatt piercing, vært syk eller reist i land der infeksjonssykdommer som smitter med blod er utbredt.

Menn som har sex med menn må i dag vente i minst 12 måneder siden siste seksuelle kontakt for å gi blod.

Basert på en ny smittevernfaglig vurdering fra Folkehelseinstituttet åpner nå Helsedirektoratet opp for å endre regelverket.

Endringen består i at menn som har sex med menn får en karantenetid på 6 måneder fra siste nye eller tilfeldige seksualpartner.

– Vi trenger flere blodgivere! Det er derfor viktig å legge til rette for at de som kan og vil gi blod, kan gjøre dette på en trygg måte.

Talspersoner for skeive organisasjoner har tatt opp at dagens regelverk er urimelig.

Det er bakgrunnen for at vi ga Helsedirektoratet i oppdrag å oppdatere kunnskapsgrunnlaget, og vurdere endringer i regelverket, sier Kjerkol.