Første anløp av KV-basen

For første gang kommer det splitter nye kystvaktskipet KV «Jan Mayen» til basen på Sortland i dag. Lengden på skipet er 136 meter, og prislappen er pene 2,4 milliarder kroner.

KV Jan Mayen fotografert i Hadselfjorden i dag (foto: VNY).

I tiden frem til 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av tre nye fartøyer.

KV «Jan Mayen» er det første av disse og allerede i bruk. Skipet anløper basen på Sortland i dag, mandag.

Fartøyene vil få navnene KV «Jan Mayen», KV «Bjørnøya» og KV «Hopen».

Jan-Mayen-klassen har en lengde på 136,4 meter og bredde på 21,4 meter.

Skipet har et «deplasement» på voldsomme 10.000 tonn. Det betyr skipstonnasje og svarer det til totalvekten av skip med last.

Anskaffelsen av de tre nye kystvaktfartøyene er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge, noensinne.

Kostnaden er beregnet til 7,2 milliarder kroner totalt sett, og dermed er prislappen pr skip omkring 2,4 milliarder.

KV Jan Mayen passerte Møysalen i ettermiddag (foto: VNY).

Av hensyn til beredskap og forsyningssikkerhet og for å sikre kompetansen i Norge, var det kun norske verft som fikk delta i konkurransen om å bygge fartøyene.

Verftet Vard bygger fartøyene, og benytter i stor grad norske underleverandører.

Prosjektet har derfor gitt gode ringvirkninger for både lokalindustri og arbeidsplasser.

Jan Mayen-klassen er 31 meter lengre enn Nordkapp-klassen, som Kystvakta tidligere har brukt.

Det betyr en litt utfordring for kaiplassen på Sortland, når flere skal ligge inne ved basen.

Skipene har lugarkapasitet til over 100 personer, og har kapasitet til å være ute i opptil åtte uker av gangen uten etterforsyninger.

Moderne teknologi gjør at fartøyene skal tåle dårlig vær og høy sjø.

De er også is-forsterket, som gjør at de kan operere langt mot nord, i is-sonen.

Fartøyene gjør det mulig å forsyne helikoptre med drivstoff mens de er i luften gjennom såkalte HIFR-operasjoner (Helicopter In Flight Refueling).

Fartøyene har hospital- og sanitetsfasiliteter, samt utrustning for kjemisk kollektiv CBRN-beskyttelse (Chemical Biologic, Radiation and Nuclear).

De nye skipene skal utrustes med militært taktisk ledelsessystem (TMS).

Det inkluderer kontrollkapasitet for helikopter og system for militær kommunikasjon.

Dessuten får de kanon og mitraljøser, sensorer og IKT-system.

De tre fartøyene i Nordkapp-klassen som blir erstattet er KV Nordkapp (1980), KV Andenes (1981) og KV Senja (1981).