Skoletilbud er viktig

I adventa hver høst skal fylker og kommuner sette opp budsjett, og for Nordlands del blir det kutt i videregående skoler som trolig vekker mest debatt. Likevel må det komme justeringer.

Fylkesordfører Sonja Alice Steener fra Sortland og skal nå lede Nordlands politikere gjennom budsjettprosessen (foto: NFK/Johnson & Schjesvold).

-Budsjett og økonomiplan, pluss selvfølgelig strukturen på videregående skole, blir de viktigste sakene på kommende fylkesting, sier fylkesordfører Sonja Alice Steen (Ap). Hun tror det blir mye engasjement rundt tilbud og struktur for videregående skole i Nordland.

-Antall 16-åringer går ned. Med de økonomiske utfordringene som følger, må det gjøres endringer. Det gjør vondt, det er det ingen tvil om. Men samtidig er jeg veldig glad for at vi har beholdt en så desentralisert skolestruktur som det vi tross alt har i Nordland, sier Steen.

Hun forbereder seg godt når de store, komplekse sakene skal opp til avstemming i fylkestinget. -Debattene går greit å planlegge. Det går på at partigruppene skal få like muligheter til å argumentere for sine syn. Når det kommer til avstemming, må man holde hodet kaldt og hjertet varmt, ler fylkesordfører Sonja Alice Steen.

Dette fylkestinget har flere komplekse saker med mange forslag. Fylkesordføreren ser fram til gode debatter.

-Jeg forbereder meg veldig nøye på avstemningene. Jeg må ha en gjennomtenkt strategi før vi går i gang med selve stemmeprosessen. Rett og slett fordi det kommer opp mange enkeltforslag som skal tas hensyn til under avstemningene. Alle skal ha rett til å få sine forslag stemt over, forklarer fylkesordfører Steen.

Hun vet at det blir støy rundt noen av sakene denne gangen. Særlig budsjett og skolestruktur. Med de økonomiske utsiktene som ligger til grunn, legges det opp til kraftige kutt.

-Engasjement er bra. Ikke bare er det bra, men det er viktig for demokratiet og de demokratiske prosessene. Men det er klart det er mange som blir skuffet. Det rammer når man må gjøre nedskjæringer, sier Sonja Alice Steen.

Hun mener fylkeskommunen har jobbet hardt ovenfor myndighetene i lang tid, for å kunne finne bedre økonomiske rammer enn den nøkkelen som gjelder i dag.

-Samtidig har vi måttet forberede oss på det som kommer. Noen vil kanskje mene at man starter for tidlig på de kutt-prosessene som må komme. Her må uansett hele fylkestinget engasjere seg, oppfordrer Steen, som retter oppmerksomheten mot en sak som også har et svært distriktspolitisk moment:

-Høring på deltakerforskriften. Hvordan skal vi rigge oss i forvaltning av fiskeriene våre. Dette er saker som berører en av de viktigste næringen vi har i Nordland. Her vil det garantert bli gode og svært viktige debatter, avrunder fylkesordfører Sonja Alice Steen.