6 milliarder er billig

Ordføreren i Vågan mener det er billig, om man får tunnel under Hadselfjorden for 6 milliarder. Dette er prislappen Statens Vegvesen har satt, og vil kutte reisetiden mye fra Nesset til Svolvær.

Ordfører Eivind Holst i Vågan har fått Lofast og tunnel under Sløverfjorden, men vil gjerne også ha tunnel til Melbu under Hadselfjorden (fotomontasje: Wikipedia/Vågan kommune/Vny).

-Dette var fantastiske nyheter. Jeg har fryktet at prisen ville bli mye høyere, men 6 milliarder gjør at dette faktisk kan være samfunnsøkonomisk å realisere. Dette er som julaften, nyttårsaften og påske på en gang, sier ordfører Eivind Holst (H) i en kommentar til NRK Nordland i dag.

Bakgrunnen er pressemelding fra Statens vegvesen, der man anslår kostnadene for en tunnel under Hadselfjorden til omkring 6 tusen millioner (6 milliarder) kroner. Tunnelen vil bli enten 12 kilometer lang ved korteste løp, mens den kan bli 15 kilometer ved lengste trasévalg.

På andre siden av Hadselfjorden er ikke Hadsels ordfører like jublende. -Dette er i dag en fylkesvei og det vil være en stor kostnad for Nordland fylke å skulle finansiere dette. Derfor forutsetter jeg at når regjeringen har forstått at Lofoten og Vesterålen må knyttes tettere sammen, så må de også vurdere å finansiere dette nasjonalt, sier Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) til NRK. Hun minner om at vedlikehold på fylkesveiene i Nordland har et etterslep på 8 milliarder.

Supersonisk?

Pressemeldingen fra Statens vegvesen forteller at man ved tunnel under Hadselfjorden kan kutte kjøreturen mellom Stokmarknes og Svolvær fra 1,5 time til 45 minutter. Det betyr at man sparer inn 45 minutter, ved å fjerne en ferge som i dag bruker ca 30 minutter fra Melbu til Fiskebøl. Hvordan det er mulig å spare inn 45 minutter ved å kutte 30, forteller ikke Vegvesenet. (Kanskje den nye tunnelen vil gi supersonisk fart.)

Det ene alternativet er en tunnel på 14-15 kilometer, fra Jenslibukta ved E10 sør for Fiskebøl til østsiden av Husbykollen, 5-6 kilometer øst for Melbu på Hadseløya. Det andre alternativet er en tunnel på 11-12 kilometer fra Hadselsanden på Austvågøya til like nord for Melbu.

Det er relativt liten forskjell i kostnadene mellom de to alternativene. Fiskebøltunnelen er anslått å koste 6 milliarder, mens prislappen for Hadselsandtunnelen er anslått til 5,7 milliarder. Tilknytningsveger er inkludert i beløpene. Begge anslagene er gjort innenfor en usikkerhetsmargin på pluss-minus 40 prosent. I begge alternativene er det inkludert en parallell rømningstunnel, som er et krav for tunneler på over 10 kilometer.

Dyrere med bru

Statens vegvesen har forkastet muligheten for brukryssing av Hadselfjorden. Det kan være teknisk mulig å bygge en hengebru i tre spenn med to tårn som forankres med betongunderstell, men en slik bru er anslått å koste minst 15 milliarder kroner.

Statens vegvesen utreder også alternativ plassering av ferjesamband og alternative løsninger til dagens ferjeopplegg.

I neste uke vil Statens vegvesen presentere de ulike konseptene for framtidig kryssing over og under Hadselfjorden. Statens vegvesen kommer med sine anbefalinger til framtidig løsning i mars 2018. Her vil det blant annet bli tatt hensyn til samfunnsøkonomiske beregninger, mulige regionale ringvirkninger og andre samfunnsmessige konsekvenser.

Positiv

– En tunnel vil ha en svært positiv betydning for at Lofoten og Vesterålen vil utgjøre et stort tyngdepunkt i Nord-Norge med tanke på befolkningstetthet og ressurser, slik at gevinsten for samfunnet totalt er nok langt større enn investeringen uansett, påpeker Siv dagny Aasvik.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede framtidige løsninger for kryssing av Hadselfjorden. Det er lagt til grunn at Hadselfjorden vil være den største hindringen for effektiv transport i regionen etter at andre store prosjekter som Hålogalandsvegen og oppgradering av E10 gjennom Lofoten er realisert.

Det var i 2015 statsminister Erna Solberg (H) åpnet kommunevalgkampen med å lansere ideen om en tunnelløsning til erstatning for Hadselfjordens ferjesamband. -Vi skal gjøre det enklere for innbyggerne å ferdes mellom regionene. En mulig tunnel under Hadselfjorden vil kunne knytte lokalsamfunnene i Lofoten og Vesterålen enda tettere sammen, sa statsministeren i talen hun holdt i Melbu.

Statsministeren lovet ingenting, men regjeringen satte i gang arbeidet med å utrede hva en fremtidig kryssing av Hadselfjorden vil koste. Nå foreligger svaret, og prislappen er anslått til omkring 6 milliarder. Spørsmålet er om noen vil betale for dette.