Kappløp om hotell

To nye hotell-prosjekt er under planlegging på Sortland. Politikerne gav i dag grønt lys for «Den Blå Diamant», som dermed er fremst i løypa og kan starte opp detaljert planlegging av sitt prosjekt.

Familien Johnsen fra Bø står bak prosjektet «Den Blå Diamant», som kan bli et tillegg til eget kjøpesenter ved sjøkanten i Sortland (foto: Johnsen Eiendom AS).

Varaordfører Karl Eling Nordlund kunne i dag fortelle at det også er en interessent som ser på mulighetene for å bygge et hotell ved Kulturfabrikken. Tomta etter prosjektet «Blåbyen Hotell» ligger fortsatt klar og Kulturfabrikken vil gjerne ha et overnattingstilbud rett utenfor veggen. Det er derfor en viss sjanse for at det virkelig vil komme et hotell her.

Det var under møtet i Sortland formannskap i dag at Nordlund fortalte om en interessent som ser på mulighetene her. Nordlund er varaordfører og leder Havnestyret, så han sitter med mye informasjon om det som skjer i Blåbyen og ved havna. At han nå røper at det virkelig er kommet en investor på banen, betyr nok at det er en seriøs aktør.

Styreleder i Kulturfabrikken Eiendom AS, Svein Erik Nikolaysen, bekrefter Nordlunds utsagn i en kommentar til nettavisen VOL. Han sier at det er en interessent utenfra, som nå kan være aktuell for å både bygge og senere drive et hotell ved Kulturfabrikken. Dette vil man trolig få avklart i løpet av en måneds tid.

I formannskapets møte sa Christoffer Ellingsen fra partiet Rødt at han helst ser at det kommer et nytt hotell ved Kulturfabrikken. Det fikk han skarpe kommentarer på fra Høyres representanter, som påpekte at det kommunens oppgave å legge til rett for nye etableringer, mens næringslivet må ta de finansielle beslutningene. Alle de andre politikerne gav klarsignal for Johnsen Eiendom AS, som skal gå i gang med detaljert planlegging av videre utbygging ved Sortland Senter. Her kan det komme flere butikker, pluss konferansedel og et nytt stort hotell, som har fått navnet «Den Blå Diamant».

Dette prosjektet er kommet ganske godt i gang, ettersom man allerede har nokså klare planer å vise til. En reguleringsplan for tomta er neste skritt. Familien Johnsen blir trolig selv en av investorene her, og dermed er man langt på veg til å skaffe finansiering. Andre investorer er imidlertid også ønsket med, for å skaffe nok kapital for hele prosjektet.

Nå ser det altså ut til at man får et lite kappløp med «Kulturhotellet», og da spørs det om begge vil stå løpet helt ut til ferdig prosjekt. På denne bakgrunn er det slett ikke umulig at Sortland om noen år kan ende opp med minst 3 hotellbedrifter. Ulrix Eiendom AS har også lansert tanken om et «smart-hotell» i Bankkvartalet, der man skal ha utleie av rom, hybler og leiligheter i et nytt høyhus. Dette prosjektet er imidlertid fortsatt bare på idèstadiet, men vil trolig bli noe annet enn et ordinært hotell.

Sortland Hotell bygde nylig ut en fløy og har pusset opp både restaurant og en del rom. Bedriften har også «Strand Hotell» i bakhånden, slik at man til sammen kan stille med ganske mange sengeplasser. Sortland Hotell har imidlertid hittil vært enerådende i byen og noen har derfor etterspurt et alternativt tilbud og større konkurranse. Det tror man kan bidra til å trekke flere gjester til Sortland, og skape mulighet for å huse større møter og arrangement.

Svolvær har i dag til sammenlikning 6 hotell og like mange andre overnattingstilbud. Her er det nå 3-4 nye prosjekt på tegnebrettet og byen får trolig minst to nye hotell i nær fremtid. Dette gjør at Svolvær er blitt den aller fremste byen i Lofoten og Vesterålen innen reiselivet. Hotellene konkurrerer selvsagt hver eneste dag, men de spiller også sammen, når det er større arrangement. De mange sengeplassene gjør at man kan samle flere hundre gjester i byen, når det f.eks. arrangeres «VM i skreifiske».

Sortland og Vesterålen ligger langt etter Lofoten i denne sammenheng, men flere forhold tyder på at Lofoten er i nærheten av å nå et tak i sin kapasitet for turister. Vesterålen øker stadig, om enn ganske sakte, og her er store muligheter for videre vekst i reiselivet. Det er da helt avgjørende at det kommer flere hotell på Sortland, som kan bidra til å øke volumet. Dette vil gi rom for en rekke andre etableringer innen reiselivet.