Sjøslag om Godfjorden

Fylkesmannen «maler fanden på veggen» helt uten grunn, hevder Eidsfjord Sjøfarm og fyrer av en skikkelig «bredside» mot statsforvalter Tom Cato Karlsen i sjøslaget om Godfjorden.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen (til høyre) får «en bredside» fra Roger Simonsen i Eidsfjord Sjøfarm (fotocollage VNY).

Eidsfjord Sjøfarm AS har søkt om tillatelse for oppdrett ytterst i Godfjorden, men har møtt massiv motstand fra alle kanter, bortsett fra egne lokalpolitikere.

Fylkesmannen i Nordland leder an i det som nærmest er blitt «sjøslaget om Godfjorden». Statsforvalteren har lagt inn protest på Sortlands åpning av fjorden for oppdrett.

Eidsfjord Sjøfarm AS ved daglig leder Roger Simonsen har svart på dette med å «fyre av en bredside» mot fylkesmannen (bredside er et marineuttrykk fra seilskutetiden og betyr at alle kanonene på en skipsside ble fyrt av samtidig mot ett og samme mål).

-Statsforvalteren ser ikke ut til å ha forstått hva slags vern Gapøya og Gapøyholmen er underlagt.

-Statsforvalteren evner heller ikke å skille mellom Gapøya og Gapøyholmen i det han for begge områdene snakker om «dette viktige fugleområdet».

-Det er på denne bakgrunn skivebom når statsforvalteren legger til grunn … at naturmangfolsloven blir tilsidesatt …

-Noe grunnlag for å male fanden på veggen, slik statsforvalteren gjør, foreligger overhodet ikke, skriver Roger Simonsen.

Også ordføreren i Kvæfjord får noen belærende ord om lover og regler, samt hvem som har myndighet i hva og hvordan saksbehandling skal drives.

Kort oppsummert avviser Eidsfjord Sjøfarm AS alle innvendinger som er kommet, både fra Kvæfjord kommune og fylkesmannen (statsforvalteren) i Nordland.

Et brev på 6 sider har formuleringer og ordvalg som sjelden er å se i slike sammenhenger.

I overført betydning kan man slå fast at temperaturen i sjøområdene ved Godfjorden har øket betydelig i det siste, ettersom det nærmer seg endelig avgjørelse i saken om oppdrett eller ikke ved Gapøya.

Kraftsalven fra Eidsfjord Sjøfarm AS blir utvilsomt lagt merke til både i rådhusene på Sortland og Borkenes, samt ved fylkesmannens kontor på Aspmyra i Bodø.