Ny sorenskriver

Vesterålen tingrett får ny dommer fra mandag, når Lene Fjellstad Johnsen (32) kommer inn i stedet for Hans Edvard Roll (70) som nå blir pensjonist.

Roll har vært sorenskriver i Vesterålen i over 20 år og har gjennomført ca 1.300 rettssaker i løpet av de 20 årene han har hatt dette embetet.

Samtidig med dette skiftet blir Vesterålen tingrett historie, men Sortland blir rettssted under nye Midtre Hålogaland tingrett.

Domstolen er lokalisert på rettsstedene Harstad, Narvik og Sortland. I den nye rettskretsen inngår altså både Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms.

Det er pr. i dag 9 dømmende årsverk og en samlet bemanning på 22 årsverk i denne nye domstolen.

Foreløpig er det ikke ansatt leder for domstolen, da søknadsfristen på stillingen løper til 18. februar.

Det er heller ikke avgjort hvor lederen skal ha kontor, og vedkommende kan selv velge mellom Sortland, Harstad og Narvik.

For stillingen kreves det juridisk embetseksamen med universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Lønnen blir 1,5 million pr år.