Ikke så enkelt

Det forstørrede garasjehuset på Kjempenhøy ble ikke velsignet av politikerne i Sortland, da saken ble drøftet torsdag. En forenklet behandling ble avslått og nå må en helt ny plan fremlegges.

Garasjebygget er blitt 300 kvadratmeter for stort og taket er halvannen meter for høyt.

Politikerne i Sortland tok seg tid til befaring på Kjempenhøy, før man behandlet søknaden fra Steinsvik-firmaet om en forenklet saksbehandling av de endringene som er gjort.

Utbyggeren selv, Ulv Eirik Steinsvik, fikk da legge frem sitt syn og vise politikerne rundt på området.

Et enstemmig formannskap avslo deretter søknaden, med tydelig begrunnelse om at her er en grensen overskredet for hvilke «friheter» en utbygger har i siste fase av et prosjekt.

– Vi kan ikke la entreprenører ta seg til rette på denne måten, kommenterte Christoffer Ellingnsen (Rødt).

– Jeg mener vi skal følge administrasjonen her, og si at dette finner vi oss ikke i, sa Christian Torset (SV) under debatten.

Fra alle parti ble det rettet kritikk mot de endringene som er gjort av Steinsvik i selve byggefasen.

Kun FrPs representant, Freddie Andersen, oppfordret til å se på dette med utgangspunkt i å finne en løsning som uten at Steinsvik må rive noe.

Hva som videre vil skje er litt usikkert og mest opp til utbygger. At man starter riving av deler av garasjeanlegget vil neppe skje.

En helt ny reguleringsplan er krevd fra teknisk etat, for å se helheten i prosjektet og behandle alle de 10 feilene som er avdekket.

Av de 10 punktene som utbygger selv har endret i forhold til godkjent plan, så er det garasjeanlegget som er det mest alvorlige.

Opprinnelig var det planlagt at garasjen skulle ligge såpass lavt at den kunne dekkes delvis med grøntområde.

Her skulle være helt åpent for allmennheten, slik at alle innbyggere i byen kunne vandre forbi her og ned mot havet. Slik blir det ikke.

Akkurat nå fremstår utbyggingen med en massiv betongvegg mot Sjøgata, og selv om denne beplantes, blir det ingen mulighet for å gå opp her.

Hele området blir «privatisert» og dermed lukkes det inn slik at det i fremtiden kun vil bli brukt av beboerne i de nye blokkene.

Dette er et helt klart brudd med intensjonen både i den vedtatte Byplanen og reguleringsplanen for Kjempenhøy, som Steinsvik selv har utarbeidet.