Kamp om Kjempenhøy

Er det OK å utvide garasjeanlegget med 300 kvadrat uten å søke om det, og samtidig kutte grøntområdet tilsvarende? Torsdag er det kamp om Kjempenhøy i rådhuset.

Vedtatt plan til venstre og ny ferdigbygget anlegg til høyre. Er dette er minimal endring? (skisse: NSW arkitektur/farget av VNY)

Arkitektene har i siste liten sendt inn nye skisser for Kjempenhøy Boliger AS på Sortland. Prosjektet skal drøftes av politikerne torsdag, og det står om store beløp.

Dersom politikerne følger opp anbefalingene fra kommunedirektør Randi Gregersen, så må Steinsvik kanskje rive en del av garasjeanlegget som allerede er satt opp.

Steinsvik-firmaet har tatt seg den frihet å utvide garasjeanlegget med 300 kvadratmeter, uten å søke om godkjenning. Garasjen er også blitt en halvmeter høyere enn først godkjent.

Det betyr også at det grønne friområdet er blitt tilsvarende redusert og bredden på fortauet langs Sjøgata er blitt kuttet med 1,5 meter.

Slik skulle det bli. Bildet er hentet fra de planene som opprinnelig ble godkjent i 2017 (skisse: NSW arkitektur).

Ved teknisk etat i Sortland har man satt ned foten og krever en helt ny reguleringsplan med full ny saksbehandling. Det er funnet hele 10 ulike punkt som er blitt endret uten godkjenning.

Steinsvik-firmaet Kjempenhøy Boliger AS, samt deres advokat og arkitekt, mener endringene som er gjort er helt minimale og faktisk bare vil forbedre prosjektet.

-At tiltakshaver ikke har forholdt seg til en reguleringsplan som tiltakshaver selv har fått utarbeidet er uvanlig, slår kommunedirektør Randi Gregersen fast i sin saksfremleggelse for Sortland formannskap.

Ved utforming av planen for Kjempenhøy var parkeringskjelleren nedsenket og formet som et landskap, med adgang til et offentlig rekreasjonsområde.

Hensikten var at man knapt skulle ane at det befant seg parkerte biler her.

Parkeringskjelleren er blitt høyere og 300 kvadrat større enn de godkjente planene. Var dette bare en «glipp»?

I dag fremstår det ferdige garasjeanlegget helt annerledes. Det står som en bastant betongvegg mot Sjøgata, i full høyde.

Kommunen krevde full byggestans for parkeringsanlegget før jul, men resten av prosjektet er blitt bygget videre uten avbrudd. Tre av fire blokker står derfor snart helt ferdig.

-Oversendte illustrasjoner for utbyggingen har vist seg misvisende og ikke reelle i forhold til den faktiske og gjennomførte utbyggingen, slår kommunedirektør fast.

-NSW arkitektur omtaler avvik ved bygging av parkeringskjelleren som «misforståelse».

-Avvikene fremstår som interne prosjekttilpasninger, med mindre negative konsekvenser for gjennomføring av planens intensjoner, sier advokaten til Steinsvik.

I siste liten har arkitektene sendt over nye skisser til kommunen, der man har tegnet «før» og «etter» med minimal forskjell, og lagt på mye mer grønt i den siste versjonen.

Spørsmålet mange stiller seg er om politikerne har mot til å avvise ønsket fra Steinsvik og Kjempenhøy Boliger AS om å få godkjent «mindre endringer» i planen.

Dersom formannskapet støtter kommunedirektør Randi Gregersen og saksbehandlerne på teknisk etat, så kan dette få store økonomiske konsekvenser for Steinsvik.