Dømt til 4 år fengsel

En ung mann fra Sortland har vært gjennom to rettssaker og er nå dømt til en samlet straff med fengsel i 4 år og 2 måneder. Mest alvorlige forhold er sexovergrep mot unge jenter.

Etter to runder i Vesterålen tingrett er samlet straff satt til 4 års fengsel for en ung mann (illustrasjonsfoto: Kriminalomsorgen).

Like før jul ble en ung mann fra Sortland, i begynnelsen av 20-årene, dømt til å sone 9 måneder i fengsel. Bakgrunnen var flere voldsepisoder og bruk av narkotika.

Nå har han vært gjennom en ny rettsrunde, der han var anklaget for seksuell omgang og voldtekt av to unge jenter på ca 14 år.

 

Tingretten fulgte aktors krav om fengsel i 3 år og 10 måneder for disse lovbruddene. Minstestraff for seksuell omgang med barn under 14 år er 3 års fengsel.

Rettsreglene er imidlertid slik at det i sak nummer to blir en «etterskuddsdom», som skal vurderes i forhold til den første.

Vesterålen tingrett kom derfor frem til en samlet straff på 4 år og 2 måneder. Det betyr at «etterskuddsdommen» blir på 3 år og 5 måneder, mens den første dommen står fast på 9 måneder.

Saken som nå altså er pådømt gjelder seksuell omgang med to unge jenter for vel to år siden. Den ene var under 14 år og den andre like over 14 år.

Retten har trodd på de fornærmedes forklaring og tiltalte har dessuten langt på vei støttet dette med sin egen forklaring om hva som skjedde.

Da saken var oppe i Vesterålen tingrett ble det lagt ned forbud mot referat. Saken var såpass omfattende at den gikk over tre dager.

Retten har enstemmig kommet frem til at mannen skal dømmes, og da måtte det bli en fengselsstraff på mer enn tre år.

Bistandsadvokatene for de to unge jentene fremmet krav om oppreisning for det de har vært utsatt for.

Det var retten enig i. Den ene tilkjennes en oppreisning på 100.000 kroner, mens den andre jenta tilkjennes 70.000 kroner.

Tiltalte er ikke idømt saksomkostninger for rettssaken, da han er uten inntekt. Staten må dermed dekke kostnadene for saken og honorar til advokatene.

Mannens forsvarer, advokat Christian Wiig, sier i en kommentar til nettavisen VOL at han vil anke dommen.

Den tiltalte har allerede startet soningen av den første dommen på 9 måneder, som ble idømt før jul.