Full kontroll i nord

Status på korona i nord er at det er tilnærmet full kontroll. Kun 4 pasienter er innlagt på sykehus i Nord-Norge og det er ganske få som er smittet. Hittil er 7.500 vaksinert.

Håndvask, håndsprit og avstand har gitt svært gode resultater i Norge under korona-pandemien (illustrasjonsfoto).

Mens det i riksdekkende media er store overskrifter om «villsmitte» av koronavirus omkring Oslo, så er situasjonen en helt annen i Nord-Norge.

Media kritiseres for å kun fokusere på negative nyheter, og da må det være lov å trekke frem det som er lyspunkt og gledelige tall.

Helse Nord rapporterte i går ferske tall som viser at det er 4 pasienter innlagt på sykehus med covid-19 nå. To befinner seg i Bodø og to i Tromsø ved UNN.

Nord-Norge har kommet seg greit igjennom det første året med korona. Til sammen har 2.104 personer hatt sykdommen og nesten alle er blitt friske igjen.

Likevel må man ta med at det sørgelig nok er 8 personer i nord som er døde i løpet av epidemien. To i Nordland og seks til Troms og Finnmark.

Tallet på døde i Norge sank i 2020, mens koronaen stengte ned det meste av landet (foto: SSB statistikk).

Ser man på Norge under ett så døde det 40.413 personer i hele landet i «koronaåret» 2020 (foreløpige tall fra SSB).

Det er 193 færre enn året før, da Norge hadde 40.606 dødsfall.

Antall døde i Norge har ikke vært så lavt på mange år, viser statistikken fra SSB.

Håndvask, håndsprit og avstand har altså gjort at ganske mange flere lever lenger i Norge.

Likevel er det ifølge registrerte tall 61.082 nordmenn og nordkvinner som har hatt sykdommen covid-19. De aller fleste har blitt friske.

Helsevesenet har gjennomført 3.294.852 tester og de aller fleste av disse har altså vært negative – heldigvis.

Nå er vaksineringen i gang over hele landet. Omkring 79.000 personer har fått første dose av vaksinen.

Vi må imidlertid ta med at 548 er døde, av eller med korona. Aldersgruppen over 90 år hadde 157 dødsfall, mens 198 var mellom 80 og 90 år gamle.

Flere personer i ung alder har meldt om alvorlig sykdom, men det er de aller eldste som er hardeste rammet av viruset, med fare for alvorlig sykdom og død.

De aller fleste smittede har vært i voksen alder, mellom 20 og 60 år. Her er det meldt om 26 dødsfall, av eller med korona.

Blant barn er det 3.372 i Norge som har hatt covid-19 og nesten alle har kun hatt milde symptomer, heldigvis.

Sykehusene i Norge har hatt 460 pasienter innlagt på intensiv behandling under pandemien, og mange er blitt friske.

Ved institusjonene våre, der de aller eldste er innlagt, har man ikke like gode resultater å vise til.

For de aller eldste, over 90 år og med underliggende sykdommer, er det også meldt at noen har fått bivirkninger av vaksinen, som har medvirket til dødsfall.