Sjømat vokser

Norge eksporterte sjømat for 8,3 milliarder kroner i mai. Det er nær 500 millioner mer enn i mai i fjor. Dermed fortsetter trenden fra april med vekst i sjømateksporten.

Sild spises lite i Norge, men i Tyskland og Nederland elsker man nordsjøsilda (foto: Sjømatrådet).

– Målt i verdi er årets mai den tredje beste mai noensinne for norsk sjømateksport. Laksen fortsetter veksten fra april, samtidig som vi har opplevd en eventyrlig økning i eksporten av snøkrabbe og kongekrabbe til USA og Asia.

Selv om det fortsatt er noen utfordringer, er det grunn til å være forsiktige optimister på sjømateksportens vegne, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 44,7 milliarder kroner, noe som er 0,3 prosent over samme periode i fjor.

– Av de store norske eksportnæringene er det sjømaten som har klart seg best. Dette er en næring som skaper store verdier for Norge og som betyr mye for bosetting og vekst langs kysten og i distriktene.

Derfor er det gledelig å se at eksportverdien har holdt seg på et høyt nivå i år, til tross for krevende tider, sier Renate Larsen.

I koronakrisen er det flere som har spist sjømat i eget hjem. Når restaurantene i viktige markeder som Frankrike, Italia, Storbritannia og Portugal nå gradvis åpner opp igjen, håper Renate Larsen på ytterligere etterspørselsvekst for norsk sjømat.

Det ble eksportert 83 000 tonn laks til en verdi av 5,9 milliarder kroner i mai. Verdien økte med 316 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Polen, Frankrike og USA var de største markedene for norsk laks i mai.

– Veksten i eksportverdien i mai skyldes en sterk prisøkning. På grunn av en styrket norsk krone får likevel ikke norske produsenter og eksportører nyte godt av hele prisøkningen ute i markedene.

Våre beregninger viser at styrkingen av kronen i mai trekker ned verdien av lakseeksporten med om lag 10 prosent.

Italia er markedet med sterkest verdivekst i år, noe vi ser i sammenheng med et svakt salg i fjor på grunn av stengte ferskvaredisker og restauranter, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

– Sildeeksporten er inne i en lavsesong. Mai-tallene reflekterer at eksporten har vært sterk så langt og at eksporten av nordsjøsild ikke er kommet skikkelig i gang.

Hvis vi ser på sildeeksporten så langt i år, ligger den foran fjoråret både i volum og verdi. Vi må faktisk tilbake til 2012 for å finne like sterke tall, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.