Personvern er grunnen til at koronasertifikatet deles i to. På den måten trenger ikke brukerne å gi fra seg mer informasjon enn nødvendig.

Ved innenlands bruk vil det sjelden være nødvendig å vise annen informasjon enn at koronasertifikatet er gyldig. Koronasertifikatet ligger på helsenorge.no, og kan lastes ned på mobil eller skrives ut.

– Regjeringen har hatt på høring et lovforslag om koronasertifikat. Vi ønsker å lage et system for sikker og verifisert dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og immunitet etter gjennomgått koronasykdom, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Lovforslaget innebærer også at Helse- og omsorgsdepartementet får fullmakt til å lage forskrifter for å tilpasse sertifikatordningen til EUs regelverk.

Stortinget skal behandle lovforslaget, og gitt at behandlingen går som planlagt, kan det tre i kraft til innenlands bruk 11. juni. Da får vi et verifiserbart koronasertifikat med QR-koder som kan kontrolleres.

– Det er viktig for meg å understreke at koronasertifikatet ikke skal brukes til å sette begrensninger. Det skal brukes til å gi lettelser.

For eksempel at man kan delta på større arrangementer enn hva som er tillatt uten bruk av koronasertifikat, påpeker Høie.