Siste møte for Steen

Denne uka arrangeres det siste fylkestingsmøtet i denne valgperioden, og det siste med Sonja Alice Steen som møteleder. Når hun slår klubba i bordet for siste gang, er det med blandede følelser.

Sortlendingen Sonja Steen har vært ordfører for Nordland fylkesting i inneværende periode, men blir ikke å fortsette etter valget til høsten (foto: NFK).

Sonja Steen har vært i Nordland fylkesting siden 1999. Hun har vært leder av utdanningskomiteen, gruppeleder, fylkesråd og fylkesvaraordfører. Og altså fylkesordfører de to siste periodene.

– Jeg har litt blandede følelser. Det skal bli godt å få disponere tiden min mer selv, men det er også vemodig. Jeg er glad og stolt over å ha fått lede fylkestinget i mitt kjære Nordland gjennom to valgperioder, sier hun.- Det har vært ei flott tid. Hvis jeg skal trekke fram tre saker som jeg er spesielt glad og stolt over at vi lykkes med, så vil jeg først nevne satsinga på store, tunge veiprosjekter som Saltenpakken, Helgelandsparken og Hålogalandsbrua.

Dernest at vi har fått realisert en rekke nye og moderne skolebygg i hele Nordland. Jeg synes også det er flott at vi har klart å få flere skulpturer inn i kunstprosjektet Skulturlandskap Nordland, sier Steen.

Selv om hun nå overlater ordførerklubba til en annen, vil hun ikke bli borte fra fylkestinget. Hun vil nemlig gjerne fortsette en periode som vanlig representant for Nordland AP.

Når det gjelder fylkestinget på Mo 17.-19. juni, så mener Sonja Steen at det inneholder mange «tunge» og viktige saker for Nordland. Dette gjelder blant annet sakene om «Ny modell for fastsetting av tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland», sak om en felles Nordnorsk mineralstrategi, opprettelse av lærlingeråd i Nordland og høringen om ny studiestedsstruktur for Nord universitet.

– Utdanning vil alltid være særlig viktig for fylkestinget. Det er gjennom utdanningene våre vi former framtidas Nordland, sier fylkesordfører Steen.

Under møtets første dag skal det også deles ut tre priser, henholdsvis Næringspris for kvinner, Nykomlingsprisen og Døråpner-prisen. Fylkestingsrepresentantene vil under denne samlingen også delta på åpningen av nye Rana museum på Fjordsenteret.